.:Wargaming Zone:. - serwis wargamingowy - .:Wiadomo¶ci:.
Wargaming Zone     
Czwartek godzina 22:27,
15 listopad 2018

Micronauts®: The Game – WWII
Data: Wt 24 Lip, 2012
Recenzja wojennomorskiego systemu Micronauts®: The Game – WWII

Swoje do?wiadczenia w systemie promowanym przez znanego producenta modeli GHQ przedstawiaj? gracze z Bochni.0 komentarzy

Wargamer ma swj kana? YouTube
Data: Wt 17 Lip, 2012
Ogniem i Mieczem znowu w filmowej wersji

Dywizja Wargamera odpowiedzialna za system historyczny „Ogniem i Mieczem" uruchomi?a kana? na YouTube.
Zgodnie z planami, w tej interesuj?cej i nowatorskiej formie, prezentowane b?d?:
- filmy z zasadami
- prezentacje armii
- zapowiedzi nowych produktów
- relacje z wydarze? OiM0 komentarzy

E-booki Warbook'a
Data: Śr 27 Cze, 2012
Ksi??ki serii Warbook dost?pne w wersji elektronicznej

Powie?ci militarne serii Warbook i WarReport dost?pne s? od niedawna w wersji elektronicznej. Na razie mo?na je kupi? w formacie ePub.


Ksi?garnia e-bookowa znajduje si? pod adresem http://www.warbook.myebook.pl/0 komentarzy

Nieznani polscy bohaterowie powstania w?gierskiego 1848 - 1849
Data: Pi± 25 Maj, 2012
Recenzja ksi??ki Wydawnictwa RYTM

Czasami niektóre tytu?y umykaj? naszej uwadze, zw?aszcza je?li dotycz? nieco niszowej tematyki. Tym razem jednak mamy dla was recenzj? ksi??ki Nieznani polscy bohaterowie powstania w?gierskiego 1848 - 1849.0 komentarzy

VII WARSZAWSKI KONWENT GIER STRATEGICZNYCHGRENADIER
Data: Nd 29 Kwi, 2012
Gar?? informacji organizacyjnych dotycz?cych imprezy

VII WARSZAWSKI KONWENT GIER STRATEGICZNYCH GRENADIER
26-27 V 2012
sobota 10.00-17.30 (oficjalne otwarcie 11.00)
niedziela 10.00-17.00

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
ul. Skaza?ców 25, Warszawa
wej?cie przez Bram? Strace? od strony Wybrze?a Gdy?skiego
dojazd autobusami linii: 118 oraz 185 (Przystanek Cytadela)

grenadier1

9 inscenizacji historycznych;
ponad 300 rekonstruktorów, w tym 77 z zagranicy - 36 z Niemiec, 26 z Litwy, 8 ze S?owacji, 4 z W?gier, 3 z Bia?orusi;
ponad 20 sztuk sprz?tu historycznego w inscenizacjach: park artyleryjski od XIV do XIX wieku, polskie tankietki TKS i TK-3, samochód pancerny Peugeot 1918, armata 105 mm wz. 29, motocykl Sokó?, wóz bojowy KUBU?, transporter Half-Track, czo?g Sherman, lekki czo?g Stuart M3, samochód rozpoznawczy Humber Mk IV, samochód Dodge, czo?g T-34, ci??arówka Zis-5, czo?g niemiecki Pzkfw II, dzia?a pancerne typu Marder i „Hetzer", transporter Sdkfz 251 (Hanomag), dzia?ko plot. 20 mm Flak-38, dzia?a ppanc PAK 36 i PAK 40, niemiecki samochód pancerny „Adler", je?d??ca mina Goliath SdKfz. 303 i motocykle BMW;
ponad 200 graczy gier bitewnych;
turnieje i pokazy gier strategiczno-historycznych;
konkursy historyczne;
pokazy musztry, fechtunku;
wystawa makiet historycznych;
warsztaty artystyczno-historyczne.


Pierwszy warszawski Konwent Gier Strategicznych „Grenadier" - wydarzenie po?wi?cone szeroko rozumianemu wargamingowi historycznemu - odby? si? w 2006 roku. Pomys? zorganizowania konwentu wargamingowego powsta? w kr?gach mi?o?ników historycznych gier wojennych, skupionych wokó? Pracowni Mikromodelarstwa i Gier Strategicznych „Strateg" Domu Kultury ?ródmie?cie (która istnieje od 1999 roku) oraz Pracowni Mikromodelarstwa i Gier Strategicznych „Grot" Bia?o??ckiego O?rodka Kultury i Ma?opolskiej Grupy Wargamingowej. Inicjatywa ta zaowocowa?a dwoma odr?bnymi konwentami - „Grenadierem" w Warszawie i „Polami Chwa?y" w Niepo?omicach pod Krakowem.

Pomys? imprezy zosta? zaczerpni?ty z podobnych zjazdów organizowanych w innych krajach, w których wargaming jako hobby jest znacznie bardziej popularny ni? w Polsce. Dzi?ki dorocznym konwentom coraz szersze grono osób zajmuj?cych si? t? form? rozrywki i zarazem poznawania historii mo?e dzieli? si? swoj? pasj? z innymi.

Dla do?wiadczonych graczy konwent jest doskona?? okazj? do zobaczenia „w akcji" tych systemów i gier, o których do tej pory jedynie s?yszeli lub czytali. Dla pocz?tkuj?cych to okazja do zapoznania si? z tym hobby.  Dla wszystkich uczestników gier to mo?liwo?? sprawdzenia swych umiej?tno?ci dowódczych podczas organizowanych w trakcie jego trwania turniejów.

Widzowie „Grenadiera" maj? te? wspania?? okazj? do poszerzenia wiedzy o militariach i historii. I oczywi?cie dobrej zabawy. „Grenadier" to okazja do obejrzenia wystaw makiet historycznych i sprz?tu wojskowego, rekonstrukcji wydarze? historycznych, pokazów musztry, fechtunku, gier strategiczno-historycznych oraz do udzia?u w konkursach wiedzy historycznej, wyk?adach.

Od 2010 roku „Grenadier" odbywa si? na terenie Cytadeli Warszawskiej - Muzeum X Pawilonu, co podkre?la historyczny charakter imprezy. Wspó?organizatorami konwentu s?: Urz?d do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Muzeum Niepodleg?o?ci, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Muzeum Zabytków Techniki Wojskowej, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Klub Wojsk L?dowych.
W organizacj? i realizacj? wydarzenia zaanga?owanych jest tak?e wiele innych instytucji, patronów medialnych i firm, które wspieraj? Dom Kultury ?ródmie?cie.

PROGRAM 2012

TURNIEJE • pierwsze mistrzostwa Polski w gr? „Ogniem i Mieczem" - sobota, niedziela

 • De Bellis Antiquitatis (DBA) - sobota, 10.30-14.30, niedziela, 10.00-16.00 (LIGA)

 • Red Baron - sobota, 15.00-17.00

 • Szlachecka gra karciana Veto - sobota, niedzielaMAKIETY DIORAM HISTORYCZNYCH • Akcja Kutschera (Warszawa 1944)

 • Bitwa pod Monte Cassino (W?ochy 1944)

 • Polski poci?g pancerny nr 51 „Pierwszy Marsza?ek"POKAZY I PREZENTACJE GIER BITEWNYCH • II Wojna ?wiatowa (model w skali 1:72)

 • system Scramble

 • De Bellis Antiquitatis (DBA)

 • Flames of War

 • Szlachecka gra karciana Veto

 • projekt „Ogniem i Mieczem"

 • Operation: World War II - Bitwa o Monte Cassino

 • Afganistan/Irak: walki w terenie pustynnym nawi?zuj?ce do wspó?czesnych konfliktów na Bliskim Wschodzie

 • Cold War Commander - Wojna w Zatoce Perskiej

 • Axis & Allies D-Day

 • Axis & Allies 1942

 • IkusaPRZYGODA Z HISTORI? - PRELEKCJE MULTIMEDIALNE • „Polskie or?y nad wie?ami Kremla" - wybrane aspekty wojny polsko-ruskiej 1609-1618

 • „O roku ów!" - Polacy w kampanii rosyjskiej 1812POKAZY GIER PLANSZOWYCH WYDANYCH PRZEZ INSTYTUT PAMI?CI NARODOWEJ • Gra „303"

 • Gra „Awans - zosta? Marsza?kiem Polski"

 • Gra „Pami?? '39"


grenadier2ROZGRYWKI I PREZENTACJE GIER PLANSZOWYCH
Sekigahara: Unification of Japan (wyd. GMT Games), No retreat! The Russian Front (wyd. GMT Games), Piastowie. Narodziny Or?a (Fundacja „Rodem z Polski"), Virgin Queen (wyd. GMT Games), Orze? i Gwiazda (wyd. Leonardo), The Napoleonic Wars (wyd. GMT Ga-mes), Kutuzov (wyd. GMT Games), Wellington (wyd. GMT Games), Napoleon's Triumph (wyd. Simmons Games), Kampania wrze?niowa 1939 (projekt autorski Marka Doma?skiego), Twilight Struggle/Zimna wojna (wyd. GMT Games/Bard), Espana 1936 (wyd. Devirr), SPQR - Great Battles of History (wyd. GMT Games), Hannibal: Rome vs Carthage (wyd. Avalon Hill/Valley Games), Here I Stand (wyd. GMT Games), Unhappy King Charles (wyd. GMT Games).

WARSZTATY ARTYSTYCZNO-HISTORYCZNE, GRY I ZABAWY FAMILIJNE Z DAWNYCH CZASÓW
KONKURS SKLEJANIA MODELI - wi?cej informacji na: www.grenadier.wargamer.pl

POKAZY INSCENIZACJI HISTORYCZNYCH
SOBOTA
11.30  Walki Wojska Polskiego 1939 „Obrona Warszawy"
13.00  Powstanie Warszawskie, cz. I „Dni Chwa?y"
14.30  Walka Partyzantów BCh - atak na konwój
15.30  Operacja Market Garden Holandia 1944 - Driel i Nijmegen
16.30  „?o?nierze wykl?ci"
NIEDZIELA
11.00  Walki Policji Pa?stwowej na ?l?sku w 1939 roku - „Maxgrube"
12.30  Powstanie Warszawskie, cz. II - walki na Pl. Napoleona, barykada z dzia?em pancernym typu „Hetzer"
14.00  Normandia 1944 - Carentan i Falaise (Dywizja Pancerna gen. Maczka)
16.00  Bitwa o Berlin

W inscenizacjach we?mie udzia? ponad 300 rekonstruktorów z nast?puj?cych grup rekonstrukcyjnych:
GRH „Na posterunku", Garnizon Policji Pa?stwowej woj. Krakowskiego 1919-1939, SRH AA7, LTRH, GRH „Parasol", GRH „Chrobry I", SRH „Tobie Ojczyzno", GRH „Miot?a", GRH Batalionu AK „Czata 49", GRH „Pionierzy 40 Pu?ku piechoty Dzieci Lwowskich", GRH 79 Pu?ku Piechoty Strzelców S?onimskich im. Hetmana Lwa Sapiehy, Ko?o Terenowe nr 1 Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku w Radomiu, GRH 101 Airborne, GRH „Festung Breslau", GRH Ostheer, Federacja Rekonstrukcji Historycznej REKO, GRH „Najemna Rota Muszkieterska", dru?yna wojowników z Jomsborga „Jomsborg Vikings Hird", GRH US Army 4th Infantry Division, Klub Mi?o?ników Historii Warszawa, GRH „Szósta Pomorska", Ba?tyckie Stowarzyszenie Mi?o?ników Historii „Perun", GRH „Jack of Diamonds", GRH Germania 44, Stowarzyszenie Grupa Historyczna Gustaw-Harna?, GRH Pomerania 1945, GRH Sagan, 14th Ochotniczy Pu?k z Luizjany C.S.A, 58 Pu?k Ochotniczy z Nowego Jorku, GRH z Niemiec: KG Leiner, KG Genthin, Die Zwote i Die Brandenburger, GRH z Bia?orusi - ВИКО «Честь мундира» - Белорусское военно-историческое клубное объединение), GRH z Litwy: „Klubas Grenadierus", „Klaipėda's War History Club", GRH ze S?owacji - OKH Orava

W tym roku w imprezie b?dzie bra?a udzia? rekordowa 77 osobowa grupa rekonstruktorów z zagranicy: 36 Niemców, 26 Litwinów, 8 S?owaków, 4 W?grów i 3 Bia?orusinów!!!

Obok wydarze? z II wojny ?wiatowej b?dzie mo?na zobaczy? pokazy wojska Ksi?stwa Warszawskiego i wojów ?redniowiecznych.

POKAZY SPRZ?TU WOJSKOWEGO
park artyleryjski od XIV do XIX wieku, polskie tankietki TKS i TK-3, samochód pancerny Peugeot 1918, armata 105 mm wz. 29, motocykl Sokó?, wóz bojowy KUBU?, transporter Half-Track, czo?g Sherman, lekki czo?g Stuart M3, samochód rozpoznawczy Humber Mk IV, samochód Dodge, czo?g T-34, ci??arówka Zis-5, czo?g niemiecki Pzkfw II, dzia?a pancerne typu Marder i „Hetzer", transporter Sdkfz 251 (Hanomag), dzia?ko plot. 20 mm Flak-38, dzia?a ppanc PAK 36 i PAK 40, niemiecki samochód pancerny „Adler", je?d??ca mina Goliath SdKfz. 303 i motocykle BMW

organizator:
Dom Kultury ?ródmie?cie
oraz Pracownia Mikromodelarstwa i Gier Strategicznych „Strateg" DK?

wspó?organizatorzy:
Urz?d do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Muzeum Niepodleg?o?ci
Muzeum Wojska Polskiego
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
Muzeum Zabytków Techniki Wojskowej
Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej
Klub Wojsk L?dowych

patroni honorowi:
Marsza?ek Województwa Mazowieckiego
Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji
Komendant Sto?eczny Policji
Komendant Nadwi?la?skiego Oddzia?u Stra?y Granicznej
Komendanta G?ównego Pa?stwowej Stra?y Po?arnej

patroni medialni:
Empik
TVP Historia
TVP Warszawa
Radio Kampus
Po?udnie
Wiadomo?ci 24
Portal Historii O?ywionej - dobroni.pl
Forum Strategie - strategie.net.pl
Wargaming Zone

partnerzy i sponsorzy:
Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.
Warszawskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939
Fundacja Polskiego Pa?stwa Podziemnego
Instytut Pami?ci Narodowej
REKO - Federacja Rekonstrukcji Historycznej
Historyton - ksi?garnia historyczno-militarna
tanie Fajerwerki.pl
CD Projekt
Wargamer - gry bitewne i strategiczne
Mirage HOBBY
IBG Models
Pracowni Mikromodelarstwa i Gier Strategicznych „Grot" Bia?o??ckiego O?rodka Kultury
Wy?sza Szko?a Finansów i Zarz?dzania w Warszawie
Niezale?ny Samorz?dny Zwi?zek Zawodowy Funkcjonariuszy Stra?y Granicznej
Koliber - sitodruk reklamowy

szczegó?y
www.dks.art.pl w dziale Grenadier
oraz na www.grenadier.wargamer.pl0 komentarzy

Recenzja ksi??ki Ataki gazowe w bitwie pozycyjnej 9. Armii Niemieckiej nad Rawk? i Bzur? 1914-1915
Data: Nd 12 Lut, 2012
Obfita i dog??bna recenzja stosunkowo nowego, bo z 2010 roku, opracowania

Ksi??ka traktuje o sprawach ciekawych i jednocze?nie mniej znanych przeci?tnym Czytelnikom. Solidna recenzja, któr? prezentujemy wskazuje jej zalety i wady, jednocze?nie informuj?c, czego mo?emy si? po tej pozycji spodziewa?. Recenzja jest publikowana dzi?ki uprzejmo?ci Autora i by?a pierwotnie zamieszczona na portalu porta.strategie.net.pl, z którym to portalem Wargaming Zone wspó?pracuje.0 komentarzy

Blog o Pola Chwa?y
Data: Sob 04 Lut, 2012
Zainteresowanie Polami Chwa?y ci?gle ro?nie

Nie wszystko da si? zawrze? na oficjalnej stronie imprezy Pól Chwa?y, zatem pewne emocje, sytuacje czy zdj?cia postanowili?my przekaza? poprzez bloga - autorem jest Marcin K?sek vulgo Headache. Ch?tnych do wspó?tworzenia zapraszamy do wspó?pracy! Mo?na pisa?, wrzuca? zdj?cia, wszelkie propozycje rozwoju imprezy i bloga mile widziane- email: marcinkesek@o2.pl.0 komentarzy

Wrzesie? 1939 w skali 1:72
Data: Sob 04 Lut, 2012
"Niestety na ?wiecie polskim wojskiem modelarze rzadko si? interesuj?"

No w?a?nie. Jak wygl?daj? mo?liwo?ci odwzorowania Polskiej Armii z wrze?nia 1939 przedstawia nowy artyku? zatytu?owany "Wrzesie? 1939 w skali 1:72", do przeczytania którego zach?camy.0 komentarzy

Wojna rosyjsko – perska 1826-1828
Data: Sob 21 Sty, 2012
Recenzja ksi??ki wydawnictwa Inforteditions

Zapraszamy do przeczytania nowej recenzji. Tym razem na warstat bierzemy ksi??k? Paw?a Borawskiego Wojna rosyjsko – perska 1826-1828.0 komentarzy

Wojna Paragwajska 1864-1870
Data: Sob 17 Gru, 2011
Recenzja pozycji z serii Bellony "Historyczne Bitwy"

Dzi? prezentujemy wam obszern? recenzj?, ma?o by? mo?e znanego konfliktu "Wojny Paragwajskiej".0 komentarzy