Wargaming Zone     

Zadanie taktyczne nr 2 – cz. II
Data: Wt 07 Wrz, 2004
Autor: Andreas Godziński
Oto zapowiadana druga część zadania taktycznego. Chcętnych zapraszamy do zabawy

II. 3-Przy użyciu mapy w skali 1:100.000 i mapy w skali 1:25.000 postawiony może być problem dotyczący dywizji. Szczegółowe rozważanie wielkotaktyczne.Proponowane do usunięcia niewygodnej obecności nieprzyjaciela na skrzydle mogą być różne jednostki.

Najbardziej celowym wydaje się być użycie 3-ciej dywizji piechoty, wzmocnionej pułkiem dragonów.

Na taki wybór wpłynąć mogą następujące fakty:

1. Użycie tej dywizji jest wygodne terytorialnie, bowiem znajdując się na końcu dotychczasowej kolumny nie spowoduje perturbacji przeformowując się dla wykonania zadań na skrzydle.

2. Dywizja ta posiada pułk piechoty lekkiej bardzo pomocny w terenie, który musi pokonać udając się do "A".

3. Przeznaczenie jednej dywizji, a nie np. pułków piechoty lekkiej z różnych dywizji, podyktowane jest zgraniem bojowym zespołu.

4. Wzmocnienie tej dywizji pułkiem dragonów podyktowane jest koniecznością wysunięcia placówek na północ ( miejscowość "L”), na kierunek potencjalnej obecności wroga.Przyjmując ten tok rozumowania i znając skład 3-ciej dywizji piechoty należy odpowiedzieć na następujące pytania:

PYTANIA: Jak powinien brzmieć rozkaz dowódcy korpusu dla tego zgrupowania?; Jakie dyspozycje winien wydać dowódca dywizji?


Komentarze

Dodaj komentarz