Wargaming Zone     

Galicja Wschodnia 1920
Data: Pon 07 Mar, 2005
Autor: Paweł Zatryb
Recenzja książki "Galicja Wschodnia 1920", autor Michał Klimecki

Opis:
Tytuł: GALICJA WSCHODNIA 1920, Autor: Michał KLIMECKI, Wydawca: Dom Wydawniczy Bellona, Rok wydania: 2005, Oprawa: miękka, Format: 13 x 20, Język: polski, ISBN: 83-11-10084-5, Seria: Historyczne Bitwy, Ilość stron: 222, Ilość fotografii: 17, Ilość map: 3.

Recenzja:
Pozycja ,,Galicja Wschodnia 1920” jest w ramach serii HB czwartą książką dotyczącą wojny polsko – radzieckiej 1920 roku (wcześniejsze to: ,,Niemen 1920” wyd. 1991, ,,Warszawa 1920” wyd. 1995 i ,,Kijów 1920” wyd. 1999), a trzecią z kolei pracą M. Klimeckiego dotyczącą walk polsko – ukraińskich, a następnie polsko – radzieckich na terenie Galicji Wschodniej (wcześniejsze to: ,,Lwów 1918 – 1919” wyd. 1998 i ,,Czortków 1919” wyd. 2000). Książka przedstawia walki pomiędzy siłami polskiego frontu południowo - wschodniego a oddziałami Armii Czerwonej w okresie kwiecień – wrzesień 1920. Autor skupia się na wydarzeniach związanych z przygotowaniami do obrony Lwowa i walkach na przedpolu miasta.

Pierwszy rozdział skrótowo ukazuje stosunki pomiędzy poszczególnymi grupami narodowościowymi mieszkającymi na terenie Galicji Wschodniej skupiając się na relacjach pomiędzy ludnością ukraińską a strukturami państwa polskiego. Autor przedstawia działalność polityków ukraińskich i polskich zmierzającą do regulacji stosunków narodowościowych i skupienia wspólnych sił do walki z bolszewicką Rosją. Nie unika też negatywnych nieraz ocen działań polityków obu stron, administracji polskiej wobec ludności ukraińskiej, a także nacjonalistycznych grup ukraińskich. W pozytywnym świetle przedstawiono tu sylwetkę atamana Petlury i podejmowanych przez niego w porozumieniu z J. Piłsudskim działań zmierzający do utworzenia sojuszniczego wobec Polski państwa ukraińskiego.

W kolejnym rozdziale M. Klimecki opisuje ofensywę sił polskich w okresie kwiecień – maj 1920, która zakończyła się zajęciem Kijowa, oraz udział w niej formacji ukraińskich.

Trzeci rozdział zawiera szczegółowy opis przygotowań sił bolszewickich do kontrofensywy i jej przebieg. Szczególną uwagę poświęcono działaniom radzieckiej Konnej Armii S. Budionnego, której działania zadecydowały o początkowym sukcesie tego przedsięwzięcia.

W czwartym rozdziale ukazano przygotowania do obrony Lwowa i walki na jego przedpolach zakończone odparciem najeźdźców. Dużo miejsca zajmują tu opisy działań podejmowanych przez patriotycznie nastawioną ludność Lwowa wspierająca w różnorodny sposób wysiłek żołnierza polskiego. Przedstawiono także nieporozumienia pomiędzy dowództwami poszczególnych frontów bolszewickich i ich negatywny wpływ na wynik obrony miasta, jak i całej wojny z Polską.

Kolejny rozdział opisuje plany przywódców bolszewickiej Rosji i wstępne działania władzy radzieckiej podejmowane na zajętych obszarach Galicji Wschodniej, tj. powołanie nowego tworu quasipaństwowego pod nazwą Galicyjska Socjalistyczna Republika Radziecka, oraz stosunek bolszewików do poszczególnych warstw społecznych i grup narodowych zamieszkujących Wschodnią Galicję.W ostatnim rozdziale przedstawiono ogólnie dalszy przebieg działań wojennych na froncie południowo – wschodnim, dzieje formacji ukraińskich po zakończeniu wojny polsko – radzieckiej, oraz losy najbardziej znanych uczestników walko Lwów w 1920 r.

Publikacja zawiera ponadto kilkanaście zdjęć przedstawiających główne postacie opisywanych wydarzeń oraz oddziałów wojskowych..

Książka została napisana w oparciu o bogatą bibliografię, na którą składają się w większości polsko - i rosyjsko - języczne pozycje.

Całości przyznaję czwórkę z plusem. Obniżenie oceny wynika z wyraźnie zachwianej - w mojej ocenie - proporcji pomiędzy opisanymi w książce wydarzeniami stricte militarnymi, a aspektami politycznymi, narodowościowymi i społecznymi. Zdaję sobie sprawę, że bez ogólnego wprowadzenia opisywanie tylko przebiegu działań militarnych nie ma sensu, ale tematyka ,,wprowadzająca i dopełniająca” nie powinna stanowić większości objętości książki. Aspekt poboczny jakim jest okładka, a raczej rysunek na niej przedstawiony, miłosiernie przemilczę.

Podsumowując polecam książkę M. Klimeckiego i wyrażam nadzieję, że doczekamy się kolejnej publikacji tego autora, choć zapowiedział on zakończenie ,,Galicją Wschodnią 1920” publikacji na temat interesującej go problematyki kształtowania się granic odrodzonego państwa polskiego.

Komentarze

Dodaj komentarz