Wargaming Zone     

Pola Katalaunijskie 451 r.
Data: Pi± 10 Cze, 2005
Autor: Paweł Zatryb
Recenzja książki pod tytułem "Pola Katalaunijskie 451 r.", autor Daniel Gazda

Opis:
Tytuł: POLA KATALAUNIJSKIE 451 r.; autor: Daniel Gazda; wydawca: Dom Wydawniczy Bellona; rok wydania: 2005; oprawa: miękka; format: 13 x 20; język: polski; ISBN 83-11-10135-3; seria: Historyczne Bitwy; ilość stron: 175; ilość fotografii: 24; ilość map: 4.

Recenzja:
Prezentowana pozycja jest drugą książką tego autora w ramach serii HB (poprzednia to ,,Powstanie Mahdiego 1881 – 99” wyd. 2004 r.). Tym razem D. Gazda zajął się, mało znanym polskiemu czytelnikowi okresem późnego Cesarstwa Rzymskiego.

W pierwszych czterech rozdziałach przedstawiono sytuacje polityczną i społeczną Cesarstwa od roku 395 oraz przyczyny rozpadu imperium na części zachodnią i wschodnią. Autor ukazuje ciągłą walkę o tron zachodniego imperium, kolejne zamachy, spiski i inne wydarzenie, które wpłynęły na obniżenie prestiżu państwa rzymskiego wśród plemion ,,barbarzyńców” otwierając przed nimi granicę imperium. Scharakteryzowano tu również dzieje powstania i rozwoju państwa Hunów, sylwetkę twórcy jego potęgi - Attyli oraz wpływ wywierany przez niego na oba państwa rzymskie.

Kolejne trzy rozdziały poświęcono opisowi organizacji, uzbrojenia, taktyki walki i sylwetkom dowódców z armii rzymskiej, armii Attyli oraz oddziałów sprzymierzonych z adwersarzami plemion barbarzyńskich.

Następny rozdział zawiera przebieg kampanii zakończonej tytułową bitwą oraz opis samej bitwy i jej następstw.

W ostatnim rozdziale D. Gazda przedstawia okres od roku 451 aż do upadku Cesarstwa zachodniorzymskiego w 476 r. Opisano tu również losy głównych uczestników bitwy oraz upadek państwa Hunów.

Część dodatkową stanowią teksty źródłowe, kalendarium wydarzeń oraz bardzo przydatne tablice z imionami i datami panowania władców rzymskich, królów Hunów i Wizygotów.

Książkę napisano w oparciu o 30 pozycji, w większości polskojęzycznych.

Całości przyznaję czwórkę z plusem. Publikacja jest napisana przystępnym językiem, co bardzo ułatwia przyswojenie zawartej w niej wiedzy. Mało znany okres historyczny, mnogość plemion, imion wodzów i królów, a także ilość wydarzeń, które należało opisać musiała stanowić dla autora trudne zadanie, z którym poradził sobie w mojej ocenie bardzo dobrze. Obniżenie noty wynika z macoszego potraktowania samej bitwy na Polach Katalaunijskich. Zdaje sobie sprawę, że o przebiegu bitwy stoczonej 1500 lat temu nie ma zbyt wielu źródeł, ale zwarcie jej opisu na 5 – 6 stronach, z których cześć zajmują teksty źródłowe i przemowa Attyli, to chyba lekka przesada.

Na zakończenie chciałem jeszcze wspomnieć o nowej szacie graficznej okładek książek z serii HB, która od kwietnia bieżącego roku proponuje nam Bellona. Pomysł zunifikowania okładek serii poprzez umieszczenie w górnej części czerwonego pasa, na którym umieszczono tytuł, autora i znak serii uważam za udany. Natomiast wszystko co mieści się poniżej, tj. rysunek mający nawiązywać do tematu książki pozostawiam bez komentarza.

Komentarze

Sob 11 Cze, 2005 Marcin G napisał:
Dobre pytanie. Nie wiem tylko od kogo ta proponowana zmiana wypłynęła - bo w Bellonie chyba niewiele osób wie, co to jest Osprey. Myślę, że przyczyn zmiany należy szukać gdzie indziej.

Pi± 10 Cze, 2005 Hubert napisał:
Zastanawiam się, na ile zmiana szaty graficznej okładki jest powodowan chęcią upodobnienia się do Osprey'a?

Pozdrawiam


Dodaj komentarz