Wargaming Zone     

Grunsdorf 1945
Data: Nd 02 Lip, 2006
Autor: Paweł Zatryb
Scenariusz został przygotowany dla potrzeb systemu „G.I. Commander”. Rozgrywka prowadzona jest w realiach frontu wschodniego w kwietniu 1945 r.

1. Informacje ogólne

2. Sytuacja taktyczna – wyłącznie dla strony rosyjskiej

3. Sytuacja taktyczna – wyłącznie dla strony niemieckiej1. Informacje ogólne

Sytuacja:

Jest godzina 05.55. dnia 02 kwietnia 1945 r. Rosyjska ofensywa w szybkim tempie zbliża się do Wiednia. Do miasta podążają też rozbite oddziały 6 Armii Pancernej SS. Oddziały obu stron prowadzą swoisty wyścig do stolicy Austrii dążąc do uchwycenia przepraw przez liczne rzeki w celu powstrzymania (Niemcy) lub zablokowania (Rosjanie) przeciwnika.

Teren:

Rzeka Leithe płynie na danym odcinku z zachodu na wschód. Jej szerokość wynosi około 100 metrów. Kamienny most położony w pobliżu wsi Grunsdorf ma razem z wiaduktem długość około 250 metrów. Z uwagi na podmokły teren (obszary zalewowe) ciągnący się wzdłuż rzeki, po obu stronach droga biegnie na długości około 300 metrów po grobli. Na południowym brzegu po zakończeniu grobli droga rozwidla się: główny trakt biegnie na południe przecinając pasmo niskich wzgórz, a odnoga przechodząca w drogę gruntową biegnie w kierunku S – E niknąc w rzadkim lesie.

Na północnym brzegu po zejściu z grobli główny trakt po prawej stronie mija wieś Grunsdorf, a po lewej las (częściowo o gęstym poszyciu) o rozmiarach około 300 x 800 m. We wsi dominują murowane domy i zabudowania gospodarcze. W Grunsdorf szosa krzyżuje się z traktem biegnącym wzdłuż rzeki w kierunku wschodnim, który niknie w lesie w rejonie dość wysokiego wzgórza przylegającego do obszarów zalewowych. Na obszarach zalewowych są gdzieniegdzie małe laski lub kępy drzew ograniczające widoczność z kierunku N – W. Od północy teren ograniczają łagodne wzgórza i rzadkie lasy dochodzące na zachodzie do terenów zalewowych. Na całym obszarze pomiędzy wsią a lasami na północy znajdują się małe gospodarstwa otoczone polami uprawnymi.

Objaśnienia:

KZ – krótki zasięg. Faktor siły ognia drużyny piechoty na krótkim dystansie.

DZ – daleki zasięg. Faktor siły ognia drużyny piechoty na dalekim dystansie.

ZT – zdolność taktyczna (umiejętności) oddziałów w danej formacji.

OD – odporność oddziałów danej formacji. Faktor istotny przy działaniach obronnych.

OF – ofensywność oddziałów danej formacji.

AP, APC, APCR – rodzaje pocisków przeciwpancernych.

POB- pociski odłamkowo – burzące.2. Sytuacja taktyczna: informacja wyłącznie dla strony rosyjskiej!

Most na rzece Leithe późnym wieczorem dnia poprzedniego został z zaskoczenia opanowany przez batalion piechoty ze składu 22 Brygady Zmotoryzowanej wzmocniony pododdziałem z 207 Brygady Artylerii Samobieżnej. Rosjanie zajęli też położoną na północnym brzegu rzeki wieś Grunsdorf. Nieprzyjaciel stawiał bardzo słaby opór i szybko wycofał się. Jeńcy zeznali, że są z II batalionu 1095 pułku Volksgrenadierów i mieli bronić mostu. Rozpoznanie lotnicze przeprowadzone wczoraj w późnych godzinach popołudniowych wykryło liczne kolumny zmotoryzowane podążające na północ od rzeki w kierunku na Wiedeń. Prawdopodobnie są to pododdziały z rozbitej 3 Dywizji Pancernej SS ,,Totenkopf”. Ataki lotnicze zadały przeciwnikowi znaczne straty ale nie powstrzymały ruchu. Opanowanie przeprawy umożliwia wyprowadzenie z przyczółka uderzenia sił pancernych, które przetnie drogę odwrotu 3 D.Panc.SS. W związku z powyższym należy się spodziewać podjęcia przez nepla prób likwidacji przyczółka. Czujki meldowały, że przeciwnik przez całą noc okopywał się na nowych pozycjach. Godzinę temu słychać było z kierunku północnego odgłosy pojazdów gąsienicowych.

W celu wsparcia obrony podąża batalion czołgów ze składu 18 Korpusu Pancernego wzmocniony piechotą. Przybędzie po godzinie 06.00. (dokładniejszy termin nie jest znany z uwagi na chwilowy brak łączności). Pozostałe jednostki brygady dotrą nie wcześniej niż po godzinie 09.00. Wsparcie lotnicze nie jest na razie możliwe z uwagi na poranne mgły, które - jak należy sądzić po doświadczeniach poprzednich dni utrzymają się do godz. 09.00.

Zadanie:

Pododdziały 22 Brygady Zmotoryzowanej przy wsparciu jednostek z 18 Korpusu Pancernego do godziny 09.00 mają utrzymać się na przyczółku po północnej stronie rzeki uniemożliwiając przeciwnikowi zablokowanie mostu. Po tym czasie należy się spodziewać dalszego znaczącego wsparcia lądowego oraz intensywnego działania lotnictwa szturmowego.

Siły:

1.2 batalion 22 Brygady Zmotoryzowanej (w sile wzmocnionej kompanii).

dowództwo kompanii (KZ 1,5/ DZ 0,5/ ZT 5/ OD 8/ OF 6).

pluton moździerzy 82 mm – 3 sztuki (15 ,,kolejek” amunicji)

pluton CKM – 3 sztuki.

3 x pluton fizylierów

skład plutonu: dowództwo; 3 x drużyna; sekcja z rusznicą ppanc w 1 drużynie.

1 x ppanc 45/70 (APC, APCR, POB) + jepp.

środki transportowe odesłano na południowy brzeg rzeki.

2.bateria z 207 Brygady Artylerii Samobieżnej.

3 x SU 57 (APC, POB)

1 x Half Track AA (Viper)

1 x BA 64

3.jako posiłki: batalion ze składu 18 Korpusu Pancernego (w sile kompanii).

dowództwo: 1 x T 34/85 (APC, APCR, POB)

3 x pluton pancerny, każdy po: 3 x T 34/85 (APC, APCR, POB).

kompania fizylierów (KZ 1,5/ DZ 0,5/ ZT 5/ OD 8/ OF 6) – w sile plutonu.

skład: dowództwo; 3 x drużyna; sekcja z rusznicą ppanc w 1 drużynie.

sprzęt w/wym.: 4 x Scout Car.

pluton rozpoznawczy: 3 x BA 64

Posiłki nadjeżdżają drogą z S – E. Początek wejścia na plansze: w 6 ruchu.

Fortyfikacje:

pododdziały piechoty na północnym brzegu rzeki: mogą być w dołkach strzeleckich.

pluton moździerzy może być rozmieszczony na południowym brzegu rzeki. Jest okopany.

armata ppanc jest okopana i dodatkowo posiada 1 zapasowe stanowisko ogniowe.

SU 57 mogą być okopane tylko jeżeli zajmują stanowiska w lesie.

pozostałe jednostki nie są okopane.3. Sytuacja taktyczna: informacja wyłącznie dla strony niemieckiej!

Most na rzece Leithe późnym wieczorem dnia poprzedniego został z zaskoczenia opanowany przez rosyjski oddział zmotoryzowany o nieznanej sile. Rosjanie zajęli też położoną na północnym brzegu rzeki wieś Grunsdorf. Broniący mostu II batalion 1095 pułku Volksgrenadierów opuścił pozycję prawie bez walki (jego dowódca został już zdjęty ze stanowiska i będzie oddany pod sąd polowy). Pozostawienie przeprawy w rękach przeciwnika zagraża – w przypadku wyprowadzenia z przyczółka uderzenia sił pancernych – drodze odwrotu rozbitej 3 Dywizji Pancernej SS ,,Totenkopf”. Rozpoznanie lotnicze przeprowadzone wczoraj w późnych godzinach popołudniowych rozpoznało liczne kolumny pancerno – zmotoryzowane podążające w kierunku przepraw na Leithe. W związku z powyższym niezbędne jest wyrzucenie Rosjan z Grunsdorf i ponowne zablokowanie mostu. Stosowny rozkaz wydał już sztab 3 D.Panc. SS.

Do wykonania zadania wyznaczono Kampfegruppe ,,Older”, której podporządkowano II/1095 p. Volksgrenadierów. oraz inne jednostki operujące w rejonie Grunsdorfu. Koncentracje sił zakończono dopiero o godzinie 05.00. Natarcie ma wyruszyć o godzinie 06.00. Wsparcie lotnicze nie jest przewidziane. Poranne mgły powinny utrzymać się do godz. 09.00. Ubezpieczenia volksgrenadierów zameldowały, że w nocy od strony przeciwnika słychać było warkot silników.

Zadanie:

Do godziny 09.00 odzyskać wieś i zablokować most. Po tej godzinie należy się spodziewać – tak jak w dniach poprzednich intensywnego działania lotnictwa szturmowego nieprzyjaciela.

Siły:

1. II bat. 1095 p. Volksgrenadierów.

dowództwo batalionu – 1 x kubelwagen.

pluton moździerzy 81 mm – 3 sztuki (12 ,,kolejek” amunicji)

2 x kompania Volksgrenadierów (KZ 0,75/ DZ 0,5/ ZT 5/ OD 5/ OF 6).

skład kompanii: dowództwo; 2 x pluton.

skład plutonu: dowództwo; 3 x drużyna; sekcja KM z dwoma karabinami maszynowymi. Każda pierwsza drużyna ma panzerschrecka.

2. 7 bateria 43 reg. plot.

2 x FLAK 41 (APC, POB) z ciągnikami Sd.Kfz. 7.

3. Kampfgruppe ,,Older” – oddziały zbiorcze. Całość traktować jak kompanie.

dowództwo: 1 x kubelwagen; 1x PZ V ,,Pantera” (APC, POB)

pluton rozpoznawczy: 1 x Sd.Kfz 222; 1 x Sd.Kfz 234/2 ,,Puma” (APC, POB)

pluton dział szturmowych: 4 x STuG IV (APC, POB)

pluton niszczycieli czołgów: 3 x Sd.Kfz.251/22 (APC, POB)

pluton plot: 2 x Sd.Kfz.7/2 (AA 37)

kompania grenadierów pancernych SS (w sile plutonu) (KZ 1,75/DZ 1,5/ZT 7/ OD 7/ OF 7).

skład: dowództwo, 3 x drużyna. Pierwsza drużyna ma panzerschrecka.

sprzęt w/wym.: 1 x Sd.Kfz.251/3; 3 x Sd.Kfz.251/1; 1 x Sd.Kfz.251/10 (AP, POB); 1 x Sd.Kfz.251/9 (AP/APC, POB).

Pododdziały II/1095 pułku Volksgrenadierów mogą być w dołkach strzeleckich. Pozostałe jednostki nie są okopane.

Komentarze

Nd 09 Lip, 2006 Hubert napisał:
Chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że jest to dział dość nowy, istniejący od kwietnia tego roku. Nie należy więc, chyba, oczekiwać jakiejś niesamowitej liczby scenariuszy. Czy też może w ramach jakiegoś "czynu społecznego" (choć teraz to pewnie byłby raczej "czyn narodowy"...) wszystcy autorzy mają zasiąść do pisania scenariuszy?
Jeżeli się popatrzy na liczbę wyświetleń, to bez problemu daje się znaleźć materiały, które cieszą się o wiele mniejszym zainteresowaniem Czytelników, niż scenariusze.

Pozdrawiam

Czw 06 Lip, 2006 Marcin G napisał:
Postanowiliśmy kiedyś publikować scenariusze i nie mam zamiaru się z tego wycofywać. Chciałem tylko uzyskać informacje, jaki jest zakres ich "wykorzystywania" i czy sam sposób ich prezentowania jest dobry (tekst ogólny dla zachęty, potem tekst, który nie powienien być czytany przez graczy itd.). Byłoby fajnie, gdyby poza twórcą scenariusza ktoś go jeszcze rozegrał - myślę, że tego życzy sobie także jego Autor. A to, że scenariuszy jest mało, nie ulega wątpliwości. Zgadzam sie, że jak będzie ich więcej łatwiej będzie można "zadowolić" innych graczy.

Śr 05 Lip, 2006 pawel11 napisał:
Scenariusz rozegrano. Wyniki były bardzo ciekawe. Z opublikowaniem raportu chciałbym poczekać na artykuł o systemie G.I. Commander. Ze ,,smaczków", które miały mnejsce w trakcie walki podam, że jedyna ,,Pantera" skasowała 3 T34, ukryte SU57 i okopany ckm. I sama przeżyła bitwę. pozdrawiam.

Pon 03 Lip, 2006 nEY napisał:
Czołgiem (to taki ukłon w stronę graczy II WŚ:) )

Moim zdaniem pytanie jest dosyć dziwne. Pomysł publikowania scenariuszy wyszedł (o dziwo) od samych graczy - toczyła się na ten temat rozmowa. Moim zdnaiem na stornach takich jak ta powinny znajdować sie informacje przydatne dla graczy - czyli recenzje figurek, przepisów (tylko recenzje, a nie na zasadzie ,,no fajna gra kupicie ją u mnie 20% taniej"), jak malowac figurki, organizacje armii i własnie scenariusze. Ktoś kto chcę zagrać w jakąś grę z powiedzmy wojen napoleonskich, a troche brak mu informacji i doswiadczenia w robieniu scenariuszy, po prostu wchodzi i bierze to co inni już wyprobowali. I tyle. Czy ktos bedzie grał - moze tak, moze i nie, ale skoro scenariusze mają byc ,,mało atrakcyjne" dla tej strony to powstaje pytanie o jej ,,wargamingowy" charkter. Mozna bowiem zamieszcać artykuły historyczne i bardzo fajnie (uważam, że stoją na bardzo wysokim poziomie i bardzo dobrze), ale jeśli bedą zamieszczane głownie i prawie wyłącznie artykuły historyczne to zmieni się przenaczenie tej strony - będzie po prostu jendą z wielu o wojnach w sensie ogólnym.
Inną sprawą jest, że nikomu jak zwykle nie chce się nic zrobić - napisanie scenariusza dla siebie to nie problem, gorzej napisać coś dla innych.
Ja sam kelpię się w pierś ale obiecuuję, że niedługo wyślę obiecywany scenariusz ,,saski' do drugiego dnia pod Wagram i scenariusz pierwszej bitwy pod Landshut. Mam nadzieję, ze ktoś zechce kiedyś w nie pograc - poki co jest zbyt mało scenariuszy, żeby pojawiły się opinie o wynikach bitew. Potrzeba ich wiele aby zadowolić graczy (i nie jest to złośliwosc - kazdy ma inne upodobania) i wtyedy będzie to miało wymierny efekt.

Pozdrawiam

Pon 03 Lip, 2006 Marcin G napisał:
To pisałem ja Jarząbek Wacław...
A tak na poważnie, nawet redaktor może nie zauważyć że się nie zalogował, przepraszam :)

Pon 03 Lip, 2006 Gość napisał:
Po ilości odsłon wnioskuję, że przynajmniej kilkanaście osób przeczytało ten scenariusz, choćby w części. Czy ktoś go zamierza rozegrać? Pytanie jest nieco szerszej natury i dotyczy w ogóle sensu publikowania scenariuszy.
W tym konkretnym przypadku pewnie sprzydałaby się mapka, ale właściwie sędzia (lub gracze) powinien/powinni uporać się bez problemu z ustawieniem terenu.


Dodaj komentarz