Wargaming Zone     

Bitwa pod Medellin raz jeszcze
Data: Wt 21 Sie, 2007
Autor: Paweł Zatryb
Raport po bitewie w systemie Napoleon

Wprowadzenie historyczne:

Francuzi dysponowali pod Medellin około 15 tys. żołnierzy przeciwko 24 tys. Hiszpanów. Niemniej przewaga w kawalerii i artylerii była po stronie tych pierwszych. Gen. Cuesta rozciągnął swoje oddziały na froncie długości 6 km mając zamiar oskrzydlić przeciwnika. Plan nie powiódł się. Francuska kawaleria pobiła hiszpańska jazdę na obu skrzydłach, a centrum Cuesty zaatakowała piechota wspierana przez dragonów, którzy rozbili kilka czworoboków. Cześć sił hiszpańskich rzuciła się do ucieczki, reszta we względnym porządku rozpoczęła odwrót. Ogółem Hiszpanie stracili około 8000 zabitych, rannych i wziętych do niewoli. Straty francuskie nie przekraczały 500 ludzi.Założenia:

Scenariusz został oparty na wydarzeniach historycznych, jednakże z różnych przyczyn dokonano kilku modyfikacji, które miały ułatwić rozgrywkę. Podstawowe założenie pozostało niezmienione: znacznie mniejsza liczebnie, ale posiadająca przewagę w kawalerii i artylerii oraz lepsza jakościowo armia francuska ma zmierzyć się z liczniejszą armią hiszpańską. Dodatkowym utrudnieniem dla strony hiszpańskiej był fakt, że jej siły były podzielone pomiędzy dwóch niezależnych od siebie generałów, podczas gdy stroną francuską dowodził jeden gracz (dodajmy, że mający znacznie większy staż gry na przepisach ,,Napoleon”).Charakterystyka armii hiszpańskiej:

A. Organizacja piechoty:

I batalion każdego pułku liniowego składał się z 2 kompanii grenadierów i 2 kompanii muszkieterów.

II i III batalion – miał po 4 kompanie muszkieterów. (z tym, że III baon istniał w praktyce rzadko).

Liniowa piechota może tworzyć linie, czworobok i kolumnę marszową.

Lekka piechota (fizylierzy) była zorganizowana w 6 kompanijne bataliony.

Fizylierów należy zawsze traktować jako ,,harcowników o gorszym poziomie wyszkolenia” – tzw. HG.B. Wyszkolenie

Kanonierzy – kl. B (także morale)

Grenadierzy – kl. C.

Muszkieterzy, fizylierzy, milicje, kawaleria – kl. D.

Wszystkie formacje porządkują się i wykonują zwrot (nie dotyczy lekkiej piechoty) z prędkością 1/2 ruchu.C. Morale

Regularna armia hiszpańska była formacja specyficzną pod względem morale, które nieraz było zależne od irracjonalnych (dla innych armii) czynników i wahało się w sposób nieprzewidywalny. Ten sam oddział mógł walczyć z determinacją nie patrząc na straty lub uciec na odgłos pierwszych wystrzałów. Ta sama zasada dotyczy formacji milicyjnych.

Aby oddać tę specyfikę wprowadzono przepis:

- dla każdego pododdziału (baon piechoty, pułk kawalerii) w momencie gdy po raz pierwszy w danej bitwie zachodzi konieczność ustalenia jego morale lub gdy został ostrzelany wykonuje się rzut kostką K6.

Wynik: 1,2,3 – kl. morale D.

4,5 – kl. morale C

6 – kl. morale BSiły stron:HISZPANIE:

*- podano klasy morale po jego określeniu w w/wym. sposób.

1 Dywizja – generał brygady.

skład:

I baon pułku Navarra (kl. morale D)

I baon p. Reina (kl. morale C)

II baon p. Cordoba (kl. morale D)

II baon szwajcarskiego p. Reding Senior (kl. morale D)

Tercios de Texas – 3 kompanie lekkiej piechoty (kl. morale C; HG - harcownicy o gorszym poziomie wyszkolenia)

Pułk Kawalerii ,,El Rey” – (kl. morale B; ciężka jazda, uzbr.: pałasz, kbk) – 4 x szwadron po 3 fig.2 Dywizja – generał brygady.

skład:

I baon p. Saboya (kl. morale D)

II baon p. Zaragoza (kl. morale B)

II baon irlandzkiego p. Irlanda (kl. morale B)

2 batalion lekkiej piechoty z Barcelony – 3 kompanie (kl. morale C; HG - harcownicy o gorszym poziomie wyszkolenia)

Pułk Dragonów ,,Numancja” - (kl. morale D; lekka jazda, uzbr.: szabla, muszkiet drg.) – 2 x szwadron po 4 fig.

bateria artylerii pieszej (morale i wyszkolenie kl. B) – 4 x armata 8 funt.FRANCUZI:

Grupa dywizyjna – generał brygady.

skład:

36 pułk piechoty liniowej ( I i II baon) – klasa C.

55 pułk piechoty liniowej ( I i II baon) – klasa C.

26 pułk dragonów (2 x szwadron) – klasa C; uzbr.: muszkiet drg.*

2 pułk huzarów (2,5 x szwadron) – klasa C, uzbr.: kbk.*

bateria artylerii konnej (kl. B) – 4 x armata 4 funt. + 2 x haubica polowa.

* - posiadają kompanie wyborcze kl. B.Teren walk:

Schemat pola bitwy został pokazany na fotografii nr 1.Zadania stron:

- Armia hiszpańska – opanować skrzyżowanie dróg oraz wzgórze dominujące nad traktem do Medellin.

- Armia francuska – obronić w/wym. pozycję i rozbić siły przeciwnika.

Jak widać zadania obu stron wymuszały na graczach podjęcie działań zaczepnych, choć strona francuska mogła (i jak zobaczymy przyjęła) model bitwy obronno – zaczepnej.Pozycje stron:

Armia francuska:

Zdecydowana większość sił francuskich zajęła pozycję na przeciwstoku górującego nad polem bitwy wzgórza lub bezpośrednio u stóp tego wzgórza. Na szczycie wzgórza rozwinęła się w szyk rozproszony jedna z kompanii huzarów, a jedna kompania lekkiej piechoty została odkomenderowana do obrony wsi. Na zajętych pozycjach oddziały francuskie były w większości niewidoczne dla przeciwnika. Generał zajął pozycję przy huzarach na szczycie skąd miał doskonały widok na całe pole bitwy.

1 Dywizja hiszpańska – zajęła lewe skrzydło armii. W pierwszej linii stanął lekki półbatalion Tercios, a za nim rozwinięte w szyk linii dwa bataliony piechoty liniowej (z pułków Navarra i Reina). Kolejne dwa bataliony, również w szyku liniowym ustawiły się 100 m (10 cm) za pierwszym rzutem (p. Cordoba, Reding). Pułk Kawalerii zajął pozycję na przeciwstoku wzgórza i był niewidoczny dla przeciwnika. Dowódca dywizji stanął przy pierwszym rzucie piechoty.2 Dywizja hiszpańska – rozwinęła się na prawym skrzydle armii. W pierwszej linii stanął lekki półbatalion z Barcelony oraz szwadron z Pułku Dragonów z Numancji (oba w szyku rozproszonym), a za nim rozwinięte w szyk linii dwa bataliony piechoty liniowej ( z p. Irlanda, Zaragoza). Kolejny baon liniowy ( z p. Saboya) ustawił się 200 m (20 cm) za pierwszym rzutem wspierany przez drugi szwadron Pułku Dragonów. Bateria artylerii ustawiona została w lesie i była niewidoczna dla przeciwnika. Dowódca dywizji stanął przed pierwszym rzutem piechoty.Przebieg walk:1 ruch: oddziały hiszpańskie, za wyjątkiem Pułku Kawalerii ruszyły powoli w kierunku domniemanych pozycji przeciwnika. Kompania francuskich huzarów w szyku zwartym dołączyła do swoich kolegów stojących na szczycie wzgórza.2 ruch: Hiszpanie nadal maszerują, Francuzi nie wykonują żadnych ruchów. Do ich widocznych oddziałów otwiera ogień hiszpańska bateria.3 ruch: Hiszpanie nadal maszerują. Kompania huzarów w szyku rozproszonym schodzi ze szczytu na przeciwstok zbliżając się do npla. Towarzyszy jej generał. Kompania w szyku zwartym nadal jest ostrzeliwana przez artylerię.4 ruch: Gracz francuski deklaruje szarżę na idący przed frontem 2 DP szwadron Pułku Dragonów. W wyniku testu dragoni otrzymują ,,wycofanie do ukrycia podwójnym ruchem”. Generał zatrzymuje szarżę huzarów. Pozostałe oddziały hiszpańskie nadal idą do przodu.5 ruch: francuscy huzarzy wycofują się na wzgórze. Hiszpanie atakują dalej przy wsparciu ognia artyleryjskiego.6 ruch: Francuzi reagują na atak przeciwnika. Na szczycie wzgórza pojawia się pułk dragonów, dwa szwadrony huzarów w szyku zwartym i konna bateria. Hiszpańskie armaty przenoszą ostrzał na zaprzęgi przeciwnika, ale bez widocznych rezultatów.7 ruch: Francuscy dragoni zjeżdżają ze wzgórza wchodząc w lukę pomiędzy dywizjami hiszpańskimi asekurowani przez działająca w szyku rozproszonym kompanie huzarów. Równocześnie bateria na szczycie odprzodkowuje się i otwiera ogień do hiszpańskich dragonów. W reakcji na manewr przeciwnika prawoskrzydłowy batalion II linii 1 DP (z p. Reding) rozpoczyna formowanie czworoboku. Dowódca dywizji wyprowadza z ukrycia Pułk Kawalerii, z ewidentnym zamiarem zatrzymania kawalerii przeciwnika (jednak hiszpańska jazda jest jakieś 500 m z tyłu w stosunku do własnej piechoty co uniemożliwia jej skuteczną reakcję w następnym ruchu). Bateria hiszpańska przenosi ogień na pułk huzarów na szczycie dużego wzgórza.8 ruch: 1 szwadron dragonów francuskich deklaruje szarżę na formujący czworobok batalion hiszpański, a 2 szwadron na prawoskrzydłowy batalion I linii 1 DP (z p. Reina). W odpowiedzi dowódca dywizji nakazuje kontrszarże szwadronowi kawalerii z pułku ,,El Rey” (rozkazy pułku przewidują asekurację piechoty) a dowódca 2 DP deklaruje szarże szwadronem dragonów pułku ,,Numancja” na dragonów francuskich. W wyniku przeprowadzonego testu ,,reakcji na szarżę” oba hiszpańskie bataliony uciekają, a dragonii hiszpańscy odmawiają szarży. W rezultacie dochodzi do walki jedynie pomiędzy kawalerzystami z pułku ,,El Rey” (3 figurki) a 1 szwadronem francuskim (6 figur). W jej wyniku Hiszpanie zostają pobici i zmuszeni do ucieczki. Uciekające jednostki powodują szereg ,,testów morale” w ich wyniku pułk ,,El Rey” dostaje wynik wycofanie do ukrycia, a lewoskrzydłowy batalion II linii 1 DP (z p. Cordoba) załamuje się (dodatkowo jest pod ostrzałem artylerii) i rzuca do ucieczki, która wyprowadza go poza boczną krawędź pola bitwy. W następstwie testu ,,zbieranie z ucieczki” dwa pozostałe bataliony zostają zebrane i w czworobokach ustawiają się przy linii wyjściowej 1 DP.9 ruch: Kompania huzarów asekurująca pułk dragonów deklaruje szarże na lekki półbatalion z 1 DP i zmusza go do ucieczki. Kolejna kompania huzarów, która schodzi właśnie z dużego wzgórza zostaje zaszarżowana przez szwadron dragonów z 2 DP. W następstwie testu nie rusza do kontrszarży, przyjmuje przeciwnika ogniem z karabinków, który jest zbyt słaby aby zatrzymać przeciwnika. Po walce wręcz huzarzy zostają rozbici i zmuszeni do ucieczki. Pościg dragonów załamuje się w ogniu armat i woltyżerów (dragoni tracą figurkę). W dalszej części ruchu Francuzi wyprowadzają na duże wzgórze całość swojej piechoty, która dostaje się natychmiast pod ogień artylerii. Rozbici huzarzy zbierają się na koniec ruchu.10 ruch: francuska piechota rusza w kierunku frontu 2 DP, której flanka jest zagrożona przez dragonów. Jednocześnie ich flance zaczyna zagrażać ciężka kawaleria z pułku ,,El Rey”.11 ruch: poszczególne kompanie pułku dragonów deklarują szarże na: 1 – lewoskrzydłowy baon 2 DP (z p. Irlanda); 2 – szwadron dragonów z Numancji; 3 – pułk ,,El Rey”; 4 – na prawoskrzydłowy baon 1 DP (z p. Reina). Jednocześnie prawoskrzydłowy baon 2 DP (z p. Zaragoza) jest szarżowany przez I/36 pułku piech. lin. W wyniku testów francuscy dragoni odmawiają szarży, sami natomiast zostają zaatakowani przez ciężką kawalerie, która rozbija 3 kompanie, a resztę pułku zmusza do wycofania się. Hiszpanie nie decydują się na pościg. Ponadto I/36 p.p.l. rozbija po walce wręcz połowę zaatakowanego baonu (pozostałe kompanie załamują się po teście morale).12 ruch: II/36 p.p.l. deklaruje szarże na lewoskrzydłowy baon 2 DP ( z p. Irlanda) oraz osłabiony stratami szwadron dragonów. Obie jednostki rzucają się do ucieczki pociągając za sobą drugi rzut dywizji. Poza artylerią i odwodowym szwadronem dragonów cała hiszpańska 2 DP znajduje się w stanie ucieczki. Jednocześnie Francuzi podciągają do przodu drugi rzut swojej piechoty oraz pułk huzarów. Ogólna sytuacja powoduje, że francuscy dragonii zaprzestają manewru odchodzącego i ponownie formują się do walki osłaniając skrzydło swoje piechoty przed ewentualnymi działaniami 1 DP.13 ruch: 2 DP ucieka z pola walki ścigana przez huzarów. Jedynymi sprawnymi jednostkami są dragoni, baon irlandzki oraz bateria. Siły te dołączają do 1 DP. Francuzi kierują teraz większość swoich jednostek przeciwko tej formacji.14 ruch: mimo względnej równowagi liczebnej dowódca hiszpańskiej 1 DP nie decyduje się na stawianie oporu i nakazuje odwrót. Jego pododdziały nie naciskane przez przeciwnika wycofują się z pola walki zabierając ze sobą resztki 2 DP. Bitwa jest zakończona.Straty sił francuskich (zabici):

4 fizylierów

1 woltyżer

1 dragon

1 huzarStraty sił hiszpańskich (zabici):

5 żołnierzy piechoty liniowej

1 żołnierz piechoty lekkiej

1 ciężki kawalerzysta

1 dragon

z pola walki uciekło:

58 żołnierzy piechoty liniowej

11 żołnierzy piechoty lekkiejOcena działań stron:

strona hiszpańska: błędem, który popełnili hiszpańscy generałowie było nie stworzenie jednolitej linii frontu. W rezultacie pomiędzy ich dywizjami istniała luka szeroka na około 500 – 600 m. Co więcej o ile dowódca 2 DP zabezpieczył swoje lewe skrzydło kawalerią, to gracz dowodzący 1 DP zaniedbał ubezpieczenia swojej prawej flanki pozostawiając nie wiedzieć czemu pułk ,,El Rey” daleko z tyłu. Konsekwencje istnienia luki znamy z opisu bitwy. Niemniej trzeba przyznać, że po pierwszym uderzeniu Francuzów na jednostki 1 DP zdecydowane działania dowódcy 2 DP uchroniły pierwszą dywizję przed całkowitą porażką. Ataku francuskiej piechoty i kawalerii na swoje siły dowódca 2 DP odeprzeć raczej nie mógł gdyż przeciwnik posiadał na tym odcinku przewagę zarówno ilościową jak i jakościową. Generał dowodzący 1 DP w momencie ataku na sąsiada pozostał zadziwiająco bierny. Jedyna zaczepna akcja jego oddziałów to szarża pułku ,,El Rey” na dragonów przeciwnika, która została wstrzymana po pobiciu zaledwie jednej kompanii. Dalszy atak wsparty przez piechotę miał szanse zmusić przeciwnika do przerzucenia części oddziałów walczących z 2 DP przeciwko zagrożeniu ze skrzydła. Sam manewr odwrotu dowódca 1 DP przeprowadził poprawnie.

Podsumowując: założenie scenariusza o braku koordynacji pomiędzy dwoma niezależnie działającymi dowódcami hiszpańskimi sprawdziło się w 100% (figurki generałów ani razu nie spotkały się ze sobą na polu bitwy aby omówić ewentualne wspólne działania). Przyznam jednak, że specyfika morale i ogólnie niski poziom wyszkolenia armii hiszpańskiej stawiało przed graczami trudne zadanie.

strona francuska: właściwie brak większych zastrzeżeń. Dowódca francuski przyjął plan bitwy obronno – zaczepnej, który konsekwentnie realizował. Wprowadzając pułk dragonów w lukę między hiszpańskimi dywizjami najpierw częściowo rozbił, a potem unieruchomił 1 DP. Następnie uderzył piechotą na słabszą 2 DP, rozbił ją i konsekwentnie ścigał. Dopiero potem zwrócił swoje oddziały przeciwko 1 DP. Jedynym zastrzeżeniem co do działań dowództwa francuskiego jest pozostawienie pułku dragonów bez wsparcia - opasanego z trzech stron przez przeważające siły przeciwnika. Przy zmasowanym ataku nieprzyjaciela mogło się to źle skończyć.Wszystkim graczom dziękuje za udział w rozgrywce i przepraszam za niedoskonałości scenariusza.Zdjęcia z bitwyWidok ogólny pola bitwy


Wzgórze w centrum pozycji francuskich


Pierwszy rzut 2. Dyw. Piech. hiszpañskiej – prawe skrzydło.


1. Dyw. Piech. hiszpańskiej w szyku bojowym – lewe skrzydło.


Bateria hiszpańska na pozycji ogniowej

Komentarze

Pon 03 Wrz, 2007 Chuck napisał:
witam
jako dowódca tej jatki ( Hiszpańska 2 DP ) , faktycznie potwierdzam , iż przegraliśmy tę bitwę głównie z powodu braku koncepcji jej przeprowadzenia. Moje jednostki miały morale lklasy B , C oraz jedna tylko klasy D. Krzysiu miało to znaczenia gdyż uciekały one stopniowo ,. Gdyby wszystkie były klasy D , uciekły by przy pierwszym ataku Francuzów. Mój przyjaciel Irek , faktycznie był pasywny ( dawał fory nieprzyjacielowi ;-)) ale atak naszej ciężkiej kawalerii był imponujący , szkoda , że tak naprawdę nic nam nie przyniósł. Zresztą nawet gdyby przeprowadził pościg i może poturbował bardziej tych dragonów to i tak niewiele to pomogło. Za dragonami stała francuska bateria , która z pewnością powstrzymała by Hiszpanów. Piechota szła jedny prawie zwartym klockiem , więc sama kawaleria niewiele by zdziałała . Dowódca 1 DP. , stracił już do tego czsu część piechoty więc nie bardzo miał kto wesprzeć tych dragonów Hiszpańskich. Moja dywizja też miała już problem z przeważającą siła nacierających francuzów więc nie mogłem udzielić żadnej pomocy naszym dragonom. Więc wyszło w mirę historycznie . jak widać Chuck też przegrywa. ale impreza była fajna po tej jatce.

Czw 30 Sie, 2007 SZKOCKI napisał:
Ciekawe rozwiązanie z tym zmiennym morale dla Hiszpanów. Z opisu wnioskuję że nie miało ono jednak większego znaczenia na rezultat bitwy?

Pzdr,

Śr 22 Sie, 2007 Marcin G napisał:
No i ponownie wygrali Francuzi :)


Dodaj komentarz