Wargaming Zone     

Szczerców – Góry Borowskie 1939
Data: Nd 06 Sty, 2008
Autor: Paweł Zatryb
Recenzja dotyczy książki wydanej przez mało znane wydawnictwo Fundacja Polonia Militaris

Opis:
Tytuł: Szczerców – Góry Borowskie 1939; Autor: Andrzej Wesołowski; Wydawca: Fundacja Polonia Militaris; Rok wydania: 2006; Oprawa: twarda; Format: 17 x 24; Język: polski; ISBN 978-83-60919-15-5; Strony: 616; Mapy i szkice: 14; Plansze kolorowe: 4; Zdjęcia: 134

Recenzja:
Książka jest trzecią pozycją w ramach serii, w której ukazały się dotychczas dwie pozycje: ,,Kawaleria samodzielna Wojska Polskiego w bitwie nad Bzurą” oraz ,,Mokra – Działoszyn”. W recenzowanej publikacji omówiono działania 30 Poleskiej Dywizji Piechoty WP oraz innych jednostek wchodzących w skład Grupy Operacyjnej ,,Piotrków” gen. bryg. Wiktora Thommee. G.O. ,,Piotrków” tworzyła południowe zgrupowanie Armii ,,Łódź”, które w dniach 4 – 5 września 1939 r. stoczyło bitwę z jednostkami niemieckich XI, XIV i XVI korpusów. Oprócz działań 30 D.P. w pracy omówiono także walki 19 i 28 D.P. oraz zgrupowania płk. Czyżewskiego mające bardzo istotne znaczenie dla wyniku działań na odcinku 30 D.P.

W książce ukazano szczegółowo działania jednostek niemieckich walczących przeciwko G.O. ,,Piotrków” i formacjom z Armii ,,Prusy”. Autor opisał też działania Brygady Bombowej usiłującej bezskutecznie spowolnić ruch niemieckich zgrupowań pancernych oraz bardzo intensywną działalność lotnictwa niemieckiego.

Autor w sposób rzeczowy przedstawia opis bitwy i dokonuje wnikliwej oceny działań przeciwników, wyszczególniając działania poszczególnych broni i służb. W oparciu o zgromadzony materiał Andrzej Wesołowski poddaje krytycznej ocenie system dowodzenia i poszczególnych dowódców stron. Dodam, że ocena większości wyższych dowódców Wojska Polskiego, a w szczególności Naczelnego Wodza i dowódcy Armii ,,Prusy” jest negatywna. Na ich tle bardzo pozytywnie dowodzą oficerowie niższych szczebli – dowódcy pułków czy batalionów. Jednak i generałowie czy wyżsi oficerowie niemieccy – mimo zdecydowanie sprawniejszego aparatu dowódczego – popełniają wiele błędów i często nie wykorzystują nadarzających się okazji do szybszego lub mniej kosztownego pokonania polskiej obrony.

Wartość publikacji bardzo podnoszą licznie w niej umieszczone wspomnienia polskich i niemieckich uczestników walk oraz cytowane raporty. Niezwykle przejmujący jest fragment listu pożegnalnego polskiego majora – samobójcy, który pozwolę sobie zacytować: „[...] wierzyłem w swych wodzów, ale głęboko się zawiodłem. Przegranie wojny w pięć dni przez państwo o 34 mln ludzi – to klęska, nie wojenna, lecz moralna. Obecna klęska wykazała naszą nieudolność organizacyjną, brak przewidywania, a przy tym pyszałkowatość i bezdenną pewność siebie różnych wielkich ludzi [...] Przez te kilka dni byłem na froncie świadkiem bohaterstwa i waleczności żołnierza i nieudolności dowódców. To mnie załamało”. Te gorzkie ale prawdziwe słowa obnażają bezlitośnie fałsz oficjalnie lansowanego hasła: „Silni, zwarci, gotowi”. Uzupełnieniem pracy jest szczegółowa obsada personalna walczących jednostek wraz z opisem ich dalszych losów w kampanii wrześniowej.

Warto podkreślić, że książka powstała na bazie źródłowej ponad 550 pozycji polsko– i niemieckojęzycznych. W mojej subiektywnej ocenie „Szczerców – Góry Borowskie 1939”

warte są kupienia, mimo dość wysokiej ceny (ok. 68 PLN). Książkę wydano w limitowanym nakładzie 300 sztuk, co zapewne przekłada się na jej wysoką cenę.

Komentarze

Dodaj komentarz