Wargaming Zone     

Wojna Yom Kippur
Data: Sob 20 Gru, 2008
Autor: Paweł Zatryb
Krótka recenzja nowości wydawnictwa AJ-Press

Wojna Yom KippurOpis:
Tytuł: Wojna Yom Kippur 1973; Autor: Łukasz Mamert NADOLSKI; Wydawca: Wydawnictwo AJ-Press; Seria: Para Bellum; Rok wydania: 2008; Oprawa: twarda; Format: 24 x 17; Język: polski; ISBN 978-83-7237-197-3; Ilość stron: 430; Ilość map: 30; Ilość zdjęć: 40.

Recenzja:
Recenzowana pozycja jest piątą książką w serii, a drugą dotyczącą tematyki konfliktów arabsko - izraelskich (wcześniejsza pozycja Aj-Press: Suez 1956, K. Kubiak) Autor wprowadza czytelnika w temat, krótko przedstawiając dotychczasowe relacje pomiędzy Izraelem, a państwami arabskimi koncentrując się na bezpośrednich przyczynach wybuchu wojny. Następnie dość szczegółowo omawia struktury, sprzęt i materiał ludzki armii lądowych, sił powietrznych i morskich stron konfliktu. Przy opisach sprzętu ogranicza się do podawania ilości, typów i podstawowych parametrów poszczególnych rodzajów uzbrojenia nie męcząc czytelnika szczegółowymi opisami technicznymi. Oprócz tego krótko charakteryzuje przywódców politycznych i dowódców wojskowych zantagonizowanych państw, co jest o tyle istotne, że jak zobaczymy w trakcie lektury, cechy osobiste niektórych z kluczowych postaci będą miały olbrzymi wpływ na końcowy wynik konfliktu.

Po wstępie autor opisuje przebieg wojny. Szczegółów zdradzał nie będę - Czytelnik sam się z nimi zapozna. Dla większej przejrzystości książki Łukasz Nadolski dokonał podziału opisu walk na 4 części: front egipski, front syryjski, walki powietrzne i walki na morzu. Szczególnie interesujący jest rozdział dotyczący walk lotniczych, w którym - dzień po dniu - autor opisuje poszczególne starcia dokonując od razu weryfikacji w oparciu o dostępne raporty liczby zgłaszanych zestrzeleń oraz opisując szczegółowo walki wyróżniających się lotników. W ostatniej części pracy podano straty stron oraz bezpośrednie i pośrednie następstwa wojny dla regionu, polityki USA i ZSRR oraz wpływ doświadczeń „Wojny Yom Kippur" na rozwój uzbrojenia i taktyki. Książka zawiera także liczne ciekawostki, np. opisuje udział radzieckich pilotów w walkach z Izraelczykami w trakcie tzw. „wojny na wyczerpanie". Jak wynika to z książki, trochę to „czerwonym sokołom" nie wychodziło...

Książkę napisano w oparciu o 63 pozycje, głównie polsko i anglojęzyczne (duża część tych drugich to tłumaczenia książek izraelskich dowódców i historyków). Szkoda, aczkolwiek jest to zrozumiałe, że w bibliografii nie ma żadnych książek autorów arabskich.

Podsumowując - w mojej subiektywnej ocenie recenzowana książka jest warta poświęcenia kilku godzin na jej przeczytanie.

 


Komentarze

Dodaj komentarz