Wargaming Zone     

Kampania napoleońska z lat 2005 i 2006, cz I
Data: Sob 24 Sty, 2009
Autor: Hubert Kłak
W pierwszym artykule z serii przedstawiony został scenariusz kampanii osadzonej w realiach 1813 roku. Kolejne będą poświęcone przebiegowi samej kampanii.

Wstęp

Kampania została osadzona w realiach 1813 roku. Siły uczestniczące w kampanii nie stanowiły odzwierciedlenia realnych sił zaangażowanych na tym samym obszarze, jednak obszar starcia odpowiadał terenowi, na którym faktycznie toczyły się walki - kampania rozgrywała się nad Kwisą i Bobrem w okolicach Bolesławca i Lwówka Śląskiego. W kampanii uczestniczyło 14 graczy (choć nie wszyscy równocześnie), a prowadziło ją dwóch rozjemców (sędziów). Kampania rozgrywana była zasadniczo via e-mail lub telefon (ewentualnie inne środki), natomiast starcia rozgrywane zazwyczaj w Niepołomicach w terminach wcześniej uzgodnionych przez rozjemców i graczy.

Materiał topograficzny

Do prowadzenia rozgrywki zostały użyte współczesne mapy Państwowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno Kartograficznego w skali 1:100000, wydanie turystyczne. Użyto map M-33-31/32 (Bolesławiec), M-33-19/20 (Żary) i M-33-43/44 (Jelenia Góra). Teren rozgrywki obejmował więc obszar rozciągający się na linii wschód-zachód na 68 kilometrów (od Złotoryi po Zgorzelec), na nieco ponad 100 kilometrów na linii północ-południe. Oczywiście w trakcie rozgrywki pominięto te elementy, które nie mogły istnieć w okresie historycznym, w którym odbywała się rozgrywka. Rozmiary miejscowości również zostały odpowiednio zredukowane.

Z uwagi na prawa autorskie nie jest oczywiście możliwe załączenie do tej relacji kopii używanych map. Przebieg rozgrywki można jednak śledzić posługując się dowolną mapą obszaru w podobnej skali. Dla podniesienia czytelności nazwy miejscowości będą też w istotniejszych przypadkach opatrzone koordynatami kwadratów ze wspomnianych wyżej map, zapisanymi w formacie: numer mapy, współrzędna pozioma, współrzędna pionowa - przykładowo dla Zgorzelca M-33-31/32, 02, 70 - odczytywane jako mapa nr. M-33-31/32 (Bolesławiec), kwadrat numer 02 poziomo, 70 pionowo.

Uwagi dotyczące opisu scenariusza.

Rozgrywki taktyczne w ramach kampanii toczone były z użyciem przepisów Wojny Napoleońskie (Napoleonic Warfare) wydanych przez Newbury Rules - oczywiście z drobnymi własnymi modyfikacjami ;) Klasyfikację oddziałów używaną w tym systemie można znaleść w http://wargaming.pl/index.php?mode=view_article&article=41.

Działania operacyjne były rozgrywane w oparciu o przepisy kampanijne Vienna Wargaming Association. Zapisy dotyczące "współczynnika aktywności" i "współczynnika dobowej aktywności" odnoszą się do przepisów kampanijnych. W przypadku tego scenariusza wszystkie oddziały rozpoczynały kampanię maksymanie wypoczęte.

Sytuacja ogólna.

Sytuacja ogólna, tak jak była znana graczom, została scharakteryzowana w następujący sposób.

Trwa kampania wiosenna 1813 roku. Po początkowych postępach sprzymierzonych, nowo zorganizowana Wielka Armia zdołała wyprzeć ich wojska z Saksonii. Jednakże nie doszło do decydującego rozstrzygnięcia. Po chwilowej przerwie w działaniach koniecznej dla odpoczynku, reorganizacji i uzupełnienia zaopatrzenie obie strony szykują się do następnego starcia.

Sytuacja poszczególnych stron przedstawiała się następująco.

FRANCUZI

Sytuacja szczegółowa:

Korpus od dwóch tygodni stoi rozłożony na kwaterach na pograniczu Śląska. Od strony nieprzyjaciela nic nie słychać, nawet patrole kawaleryjskiej nie mają z nim kontaktu, prawdopodobnie przeciwnik jest tak samo zmęczony.

Rozkazy:

Od: marszałek Berthier

W: Drezno

Nadano: 29 kwietnia, 1813, 5:00

Do: marszałek Macdonald

W: Zgorzelec

Odebrano: 1 maja, 8:00

Wasza Ekscelencjo,

W imieniu Jego Cesarskiej Mości, mam zaszczyt poinformować Waszą Ekscelencję, że Jego Cesarska Mość zaplanował decydujące uderzenie na siły koalicji. Wstępem do tego uderzenia będzie wkroczenie oddziałów Waszej Ekscelencji na Śląsk i uchwycenie przepraw na rzece Bóbr. Ponieważ z doniesień wywiadu wynika, że na obszarach Księstwa Warszawskiego koncentrują się posiłki dla wojsk koalicji szybkość działania jest istotna. Równocześnie Jego Cesarska Mość nie podjął jeszcze decyzji, czy siły główne Wielkiej Armii wkroczą na Śląsk na odcinku Waszej Ekscelencji, w związku z tym, po uchwyceniu przepraw konieczne jest ich umocnienie silnymi przedmościami. W związku z tym pod rozkazy Waszej Ekscelencji przechodzą 3 kompanie saperów, które powinny osiągnąć Zgorzelec wieczorem 1 maja. Jego Cesarska Mość pozostawia ocenie Waszej Ekscelencji wybór konkretnego miejsca na przeprawy, tak długo, jak długo będę one praktyczne z wojskowego punktu widzenia. Równocześnie, Jego Cesarska Mość życzy sobie, aby zabezpieczono co najmniej dwie przeprawy, w celu zapewnienie większej możliwości manewru. Wszelkie siły koalicji napotkane na zachód od rzeki Bóbr mają zostać zniszczone, kontynuowanie działań na wschód od rzeki Bóbr Jego Cesarska Mość pozostawia ocenie Waszej Ekscelencji.

Z wyrazami szacunku,

Marszałek Berthier

Kontakt z marszałkiem Bethierem zajmuje 24 godziny, od chwili, gdy goniec opuści zachodni kraniec mapy, do chwili jego powrotu na zachodni kraniec mapy.

Siły:

Korpus XI

Marszałek Macdonald (Zgorzelec, M-33-31/32, 02, 70)

Brygada: General de brigade Fressinet (Pieńsk, M-33-31/32, 04, 78)

Pułkownik

5. Pułk Huzarów (lekka kawaleria, 3 x 3 klasy D/C, karabinki)

4. Batalion 27. Pułku Lekkiego (lekka piechota, gorsze wyszkolenie,15 figurek klasy D, 3 figurki klasy C)

6. Batalion 20. Pułku Liniowego (15 figurek klasy D [w tym 3 lekkiej], 3 figurki klasy C)

4. Batalion 5. Pułku Liniowego (15 figurek klasy D [w tym 3 lekkiej], 3 figurki klasy C)

4. Batalion 11. Pułku Liniowego (15 figurek klasy D [w tym 3 lekkiej], 3 figurki klasy C)

4. Batalion 79. Pułku Liniowego (15 figurek klasy D [w tym 3 lekkiej], 3 figurki klasy C)

12. Bateria Piesza 7. Pułku (klasa B, 6 x 6f, 2 x haubica)

 

Brygada: General de brigade Lesenecal (Zgorzelec, M-33-31/32, 02, 70)

Pułkownik

7. Pułk Huzarów (lekka kawaleria, 3 x 3 klasy D/C, karabinki)

3. Batalion 6. Pułku Liniowego (15 figurek klasy C [w tym 3 lekkiej], 3 figurki klasy B)

4. Batalion 6. Pułku Liniowego (15 figurek klasy D [w tym 3 lekkiej], 3 figurki klasy C)

7. Batalion 6. Pułku Liniowego (15 figurek klasy D [w tym 3 lekkiej], 3 figurki klasy C)

1. Batalion 112. Pułku Liniowego (15 figurek klasy C [w tym 3 lekkiej], 3 figurki klasy B)

3. Batalion 112. Pułku Liniowego (15 figurek klasy C [w tym 3 lekkiej], 3 figurki klasy B)

7. Bateria Piesza 7. Pułku (klasa B, 6 x 6f, 2 x haubica)

 

Brygada: General de brigade Simmer (Zawidów, M-33-31/32, 04, 56)

Pułkownik

6. Pułk Strzelców Konnych (lekka kawaleria, 3 x 3 klasy D/C, karabinki)

2. Batalion 112. Pułku Liniowego (15 figurek klasy C [w tym 3 lekkiej], 3 figurki klasy B)

4. bis Batalion 79. Pułku Liniowego (15 figurek klasy D [w tym 3 lekkiej], 3 figurki klasy C)

4. Batalion 10. Pułku Liniowego (15 figurek klasy D [w tym 3 lekkiej], 3 figurki klasy C)

6. Batalion 10. Pułku Liniowego (15 figurek klasy D [w tym 3 lekkiej], 3 figurki klasy C)

2. Batalion 22. Pułku Lekkiego (lekka piechota, wyszkolenie gorsze, 15 figurek klasy C, 3 figurki klasy B)

4. Bateria Piesza 6. Pułku (klasa B, 6 x 6f, 2 x haubica)

 

Brygada Bawarska: Generalmajor Książe Beckers (Frydlant, M-33-43/44, 06, 44)

4. Lekki Batalion Bawarski (lekka piechota, 15 klasy C [w tym 3 uzbrojone w sztucery], 3 klasy B)

Batalion 1. Pułku „Konig" (15 klasy C [w tym 3 lekkiej uzbrojonej w sztucery], 3 klasy B)

Batalion 11.Pułku (15 klasy C [w tym 3 lekkiej uzbrojonej w sztucery], 3 klasy B)

Batalion 4. Pułku „Sachsen-Hildburgshausen" (15 klasy D [w tym 3 lekkiej uzbrojonej w sztucery], 3 klasy C)

Batalion 5. Pułku „von Preysing" (15 klasy D [w tym 3 lekkiej uzbrojonej w sztucery], 3 klasy C)

Bateria Bawarska (klasa B, 4 x 6f, 2 x haubica)

Pułk Lekkokonnych Bawarskich (lekka kawaleria, karabinki, 3 x 4 klasa C)

Brygada Kawalerii (Lubań, M-33-31/32, 20, 66)

General de brigade Montbrun

19. Pułk Dragonów (ciężka kawaleria, 12 klasy D/C, muszkiety dragońskie)

30. Pułk Dragonów (ciężka kawaleria, 12 klasy D/C, muszkiety dragońskie)

9. Pułk Huzarów (lekka kawaleria, 4 x 3 klasy D/C, karabinki)

 

Oddziały korpuśne (Zgorzelec, M-33-31/32, 02, 70)

Bateria Ciężka (klasa B, 6 x 12f, 2 x haubica)

2 x Kolumna amunicyjna (ładunek określa gracz)

Kompania saperów (3 klasy C, muszkiety dragońskie)

Kolumny transportowe nr. 1,2,3,4,5,6

 

Amunicja do dział:

Kartacz Kula/Granat

12pdr 10 26

6pdr 10 23

haubica 3 35

 

Każda figurka uzbrojona w broń palną posiada 12 kolejek amunicji.

Wszystkie jednostki mają współczynnik aktywności wynoszący 100.

Współczynnik dobowej aktywności wynosi 100.

Klasę mieszaną odczytuj się jako wyszkolenie/morale.

 

PRUSACY

Sytuacja szczegółowa:

Oddziały od dwóch tygodni stoją rozłożone na kwaterach na Śląsku. Od strony nieprzyjaciela nic nie słychać, nawet patrole kawaleryjskiej nie mają z nim kontaktu, prawdopodobnie przeciwnik jest tak samo zmęczony.

Podobno gdzieś na południe zajmują pozycję jakieś oddziały rosyjskie, ale na razie nie nawiązano z nimi kontaktu.

 

Rozkazy:

Od: generał Blucher

W: Wrocław

Nadano: 29 kwietnia, 1813, 5:00

Do: generał Bulow

W: Złotoryja

Odebrano: 1 maja, 8:00

 

Panie Generale,

Zgodnie z międzysojuszniczym porozumieniem przystępujemy do ofensywy, której celem jest Saksonia. Wstępem do tej ofensywy jest zepchnięcie przeciwnika za Nysę. W związku z tym, we współdziałaniu z 12. Korpusem Rosyjskim Generalmajora Laptieva uchwyci Pan i zabezpieczy przeprawy na rzekach Bóbr i Kwisa, a następnie wypchnie przeciwnika za Nysę. Ponieważ z informacji wywiadu wynika, że znaczące uzupełnienia francuskie maszerują przez obszary Nadrenii szybkość działania jest istotna. Wszystkie napotkane na wschód od Nysy oddziały wroga powinny zostać zniszczone. Zgodnie z ostatnimi informacjami stanowisko dowodzenia 12. Korpusu mieści się w Świerzawie.

Z wyrazami szacunku,

generał Blucher

 

Magazyny (o dostatecznej pojemności) znajdują się w Złotoryi. Kontakt z generałem Blucherem zajmuje 24 godziny, od chwili, gdy goniec opuści wschodni kraniec mapy, do chwili jego powrotu na wschodni kraniec mapy.

Siły:

3. Korpus Pruski

Generallieutnant: Bulow (Brochocin, M-33-31/32, 64, 76)

 

3. Brygada (Chojnów, M-33-31/32, 64, 82)

Generallmajor Prinz Ludvig von Hessen-Homberg

 

Kołobrzeski Pułk Piechoty

pułkownik,

Batalion Fizylierów (lekka piechota, wyszkolenie gorsze, 20, klasa C)

1. Batalion Muszkieterów (piechota liniowa, 20, klasa C)

2. Batalion Muszkieterów (piechota liniowa, 20, klasa C)

14. Rezerwowy Pułk Piechoty

pułkownik,

1. Batalion Muszkieterów (piechota liniowa, 20, klasa C/D)

2. Batalion Muszkieterów (piechota liniowa, 20, klasa C/D)

3. Pomorski Pułk Landwehry

pułkownik,

1. Batalion (piechota liniowa, 20, klasa D)

2. Batalion (piechota liniowa, 20, klasa D)

2 x Kompania Strzelców Ochotników (piechota lekka, wyszkolenie gorsze, 5, klasa D/B, sztucery)

Bateria Piesza nr 10 (6 x 6, 2 x haubica, klasa B)

 

Przydzielone do 3. Brygady

Pułk Huzarów Śląskich (lekka kawaleria, bez broni palnej, klasa C, 4 szw. x 3)

 

4. Brygada (Złotoryja, M-33-31/32, 64, 66)

Generallmajor von Thumen

 

3. Wschodniopruski Pułk Piechoty

pułkownik,

Batalion Fizylierów (lekka piechota, wyszkolenie gorsze, 20, klasa C)

1. Batalion Muszkieterów (piechota liniowa, 20, klasa C)

2. Batalion Muszkieterów (piechota liniowa, 20, klasa C)

2. Śląski Pułk Landwehry

pułkownik,

1. Batalion (piechota liniowa, 20, klasa D)

2. Batalion (piechota liniowa, 20, klasa D)

3. Batalion (piechota liniowa, 20, klasa D)

Bateria Piesza nr 5 (6 x 6, 2 x haubica, klasa B)

 

Przydzielone do 4. Brygady

Pułk Huzarów Brandenburskich (lekka kawaleria, bez broni palnej, klasa C, 3 szw. x 3)

 

Brygada Kawalerii (Zagrodno, M-33-31/32, 60, 72)

Oberst von Treskov

 

Pułk Huzarów Gwardii (lekka kawaleria, karabinki, klasa B, 4 szw. x 3)

Pułk Dragonów Wschodniopruskich (dotyczą ich specjalne przepisy dla dragonów pruskich, bez broni palnej, klasa C, 4 szw. x 3) - obowiązują ich przepisy specjalne dotyczące dragonów pruskich.

Pułk Kirasjerów Wschodniopruskich (ciężka kawaleria, bez broni palnej, bez kirysów, klasa C, 4 szw. x 3)

 

Pod bezpośrednim dowództwem dowódcy Korpusu (Złotoryja, M-33-31/32, 64, 66)

Bateria Piesza 12 funtowa nr 2 (6 x 12, 2 x haubica, klasa B)

Kompania Saperów (3, klasa C, muszkiety dragońskie)

Kolumna amunicyjna #1

Kolumna amunicyjna #2

Kolumny transportowe od nr 1,2,3,4

 

Wszystkie jednostki mają współczynnik aktywności wynoszący 100.

Współczynnik dobowej aktywności wynosi 100.

Klasę mieszaną odczytuj się jako wyszkolenie/morale.

 

Zapas amunicji do dział:

Kartacz Kula/Granat

12pdr 6 14

6pdr 8 20

haubica 4 13

 

ROSJANIE

Sytuacja szczegółowa:

Oddziały, po wcześniejszym odpoczynku na terenach Małopolski osiągnęły wczoraj rejon zakwaterowania. Od strony nieprzyjaciela nic nie słychać, nawet patrole kawaleryjskiej nie mają z nim kontaktu.

Podobno gdzieś na północy zajmują pozycję jakieś oddziały pruskie, ale na razie nie nawiązano z nimi kontaktu.

Sytuacja zaopatrzeniowa robi się niepokojąca, ze względu na całkowity brak magazynów, kolumny zaopatrzenia pozostało tyle co w kolumnach. Zakupy u ludności nie wchodzą w grę, kraj został ogołocony przez wcześniejsze przemarsze wojsk, a poza tym jest przednówek...

 

Rozkazy:

Od: generał Blucher

W: Wrocław

Nadano: 29 kwietnia, 1813, 5:00

Do: generał Łaptiev

W: Świerzawa

Odebrano: 1 maja, 9:30

 

Panie Generale,

Zgodnie z międzysojuszniczym porozumieniem przystępujemy do ofensywy, której celem jest Saksonia. Wstępem do tej ofensywy jest zepchnięcie przeciwnika za Nysę. W związku z tym, we współdziałaniu z 3. Korpusem Pruskim Generallieutnant Bulowa uchwyci Pan i zabezpieczy przeprawy na rzekach Bóbr i Kwisa, a następnie wypchnie przeciwnika za Nysę. Ponieważ z informacji wywiadu wynika, że znaczące uzupełnienia francuskie maszerują przez obszary Nadrenii szybkość działania jest istotna. Wszystkie napotkane na wschód od Nysy oddziały wroga powinny zostać zniszczone. Zgodnie z ostatnimi informacjami stanowisko dowodzenia 3. Korpusu mieści się w Brochocinie.

Z wyrazami szacunku,

generał Blucher

 

Kontakt z generałem Blucherem zajmuje 24 godziny, od chwili, gdy goniec opuści wschodni kraniec mapy, do chwili jego powrotu na wschodni kraniec mapy.

Dodatkowo dowódca Rosjan posiadał informację, że magazyny (o dostatecznej pojemności) znajdują się (podobno) w Złotoryi.

Siły:

12. Korpus

Dowódcy Korpusu:

Generamajor Laptiev (Świerzawa, M-33-31/32, 62, 54)

 

21. Dywizja (Świerzawa, M-33-31/32, 62, 54)

Pod bezpośrednim dowództwem dowódcy korpusu

Zbiorczy Batalion Muszkieterów Newskiego Pułku Piechoty (18 klasa C [w tym 3 lekkiej], 2 klasy B)

Zbiorczy Batalion Muszkieterów Podolskiego Pułku Piechoty (18 klasa C [w tym 3 lekkiej], 2 klasy B)

Zbiorczy Batalion Muszkieterów Pietrowskiego Pułku Piechoty (18 klasa C [w tym 3 lekkiej], 2 klasy B)

Zbiorczy Batalion Muszkieterów Litewskiego Pułku Piechoty (18 klasa C [w tym 3 lekkiej], 2 klasy B)

Bateria Piesza #26 (8 x 6f, 4 x haubica, klasa C/B)

 

14. Dywizja (Jelenia Góra, M-33-43/44, 52, 42)

Generalmajor Harpe

Zbiorczy Batalion 26. Pułku Jegrów (lekka piechota, 18 klasa C [w tym 3 uzbrojonych w sztucery], 2 klasy B, wyszkolenie gorsze)

Zbiorczy Batalion Muszkieterów Sewierskiego Pułku Piechoty (18 klasa C [w tym 3 lekkiej], 2 klasy B)

Zbiorczy Batalion Muszkieterów Tulskiego Pułku Piechoty (18 klasa C [w tym 3 lekkiej], 2 klasy B)

2. Kohorta Moskiewskiego Opołczenia (20 klasa D, muszkiety dragońskie)

3. Kohorta Moskiewskiego Opołczenia (20 klasa D, piki)

Bateria Pozycyjna #27 (8 x 12f, 4 x haubica, klasa C/B)

Doński Pułk Kozaków (kawaleria nieregularna, 6 klasy E, karabinki, wrażliwi na ostrzał artylerii, przyzwyczajeni do walki w rozproszeniu)

Bużański Pułk Kozaków (kawaleria nieregularna, 6 klasy E, karabinki, wrażliwi na ostrzał artylerii, przyzwyczajeni do walki w rozproszeniu)

 

Oddziały korpuśne (Świerzawa, M-33-31/32, 62, 54)

8. Kompania Saperów (3 klasa D, muszkiety dragońskie)

Kolumny transportowe od nr 1,2,3 (wszystkie z ładunkiem, każda po 200 punktów).

Kolumna amunicyjna

Nowogrodzki Pułk Kirasjerów (ciężka kawaleria, 4 x 4 klasy C, kirysy)

Huzarzy Jelisawietgradzcy (lekka kawaleria, 4 szw. po 3 klasy C, bez broni palnej)

 

Zapas amunicji do dział wynosi:

Kartacz Kula/Granat

6pdr 5 24

12pdr 5 24

haubica 3 17

 

Każda figurka uzbrojona w broń palną posiada 12 kolejek amunicji.

Wszystkie jednostki mają współczynnik aktywności wynoszący 100.

Współczynnik dobowej aktywności wynosi 100.

Klasę mieszaną odczytuj się jako wyszkolenie/morale.

OGÓLNE

Dodatkowo gracze mieli do dyspozycji następujące opcje:

Dowództwo jednostki musi znajdować się w miejscowości podanej w zestawieniu sił.

Oddziały piechoty i artylerii pieszej muszą znajdować się w odległości do 2 km od tej miejscowości.

Oddziały kawalerii i artylerii konnej muszą znajdować się w odległości do 5 km od tej miejscowości.

Gracze, którym podlegają kolumny amunicyjne, określają ich ładowność.

Aktywność graczy rozpoczynała się o godzinie 4:00 1 maja 1813.

Dla potrzeb kampanii ustalono też pewne reguły proceduralne. Każdy z graczy miał 72 godziny na reakcję na otrzymaną informację. W przypadku braku reakcji w ustalonym czasie opóźnienie reakcji powodowało opóźnienie reakcji w czasie gry. Informacja ta może być pomocna w zrozumieniu pewnych zjawisk występujących w trakcie kampanii.

W kampanii istniał też element logistyczny. Strony dysponowały magazynami (wymienionymi wcześniej w scenariuszu), oraz skończoną liczbą kolumn transportowych, z których każda miała określone zdolności transportowe. Początkowo oddziały miały „w plecakach" zaopatrzenie na 5 dni i mogły się zaopatrywać z magazynów, ale tylko w ograniczonej odległości od tychże. Po oddaleniu się na większy dystans konieczne było użycie kolumn zaopatrzeniowych. Mechanizm był dość abstrakcyjny, ograniczał jednak nieco zupełnie swobodne wędrówki bez zwracania uwagi na własne linie komunikacyjne.

Dla potrzeb rozgrywki przyjęto także, że wschód słońca jest o 5:30, zachód o 20:30, bez negatywnych konsekwencji można biwakować na świeżym powietrzu, a w poprzednim tygodniu nie padało i ziemia jest w miarę sucha.

UWAGI

Jak łatwo zauważyć, aktywność graczy rozpoczynała się znacznie wcześniej niż przypadały godziny odebrania rozkazów początkowych. Toteż w chwili wydawania swoich rozkazów gracze nie znali podanych wcześniej rozkazów początkowych, znali zaś całą resztę opisanego powyżej scenariusza. Podane w powyższych rozkazach godziny odbioru rozkazu dotyczą sytuacji, w której dowództwo pozostanie w swojej początkowej lokalizacji. Jeżeli zacznie się przemieszczać może uledz zmianie.

W efekcie więc, w chwili wydawania początkowych rozkazów gracze wiedzieli, że ich oddziały od pewnego czasu oddają się nieróbtwu (może z wyjątkiem Rosjan, którzy mieli za sobą jakiś marsz), a przeciwnik im się nie naprzykrzał. Ocenie i inicjatywie graczy poostawiono więc, czy chcą na własną odpowiedzialność zmienić dyslokację wojsk.

Równie łatwo można zauważyć, że koalicja zaczyna w sytuacji podzielonych sił i podzielonego dowództwa. Francuzi nie mają tego problemu. Dodatkowo oddziały koalicji są rozmieszczone na nieco większym terenie.

Kolejną rzeczą, którą daje się zauważyć jest znaczna przewaga materiałowa koalicji, przy praktycznie symetrycznych rozkazach. Tą przewagę równoważyły wymienione wyżej czynniki, większa szybkość marszu Francuzów w skali operacyjnej oraz asymetyczne warunki zwycięstwa. Stabilizacja frontu na linii Bobru oznaczała zwycięstwo Fancuzów. Koalicji do zwycięstwa niezbędne było praktycznie zniszczenie przeciwnika, lub „wyrzucenie" go poza obszar rozgrywki.

Tak więc każda ze stron ma swój zestaw wyzwań. Koalicja musi ustanowić jakąś strukturę dowodzenia - przy czym obaj dowodcy korpusów najpierw muszą się odnaleźć. Francuzi muszą dostrzec, że ich rozkazy są w konkretnej syuacji niewykonalne - lub działać tak błyskotliwie, by niezależnie od proporcji sił jednak stały się wykonalne. Początkowo obie strony zawieszone są w niepewności, jakie właściwie są ich zadania.

O tym, co wyszło z tej mieszanki, w następnej części serii.

 


Komentarze

Śr 20 Lut, 2013 Paweł Puzio napisał:
Nie ma co czekać na kolejne części relacji ?


Dodaj komentarz