Wargaming Zone     

Wyprawa do Złotego Rogu. Działania wojenne w Dardanelach i na Morzu Egejskim
Data: Pon 29 Cze, 2009
Autor: Paweł Zatryb
Recenzja książki Wydawnictwa Arkadiusz Wingert

Wyprawa do Złotego Rogu

Opis:
Tytuł: Wyprawa do Złotego Rogu. Działania wojenne w Dardanelach i na Morzu Egejskim (sierpień 1914 - marzec 1915).
Autor: Piotr NYKIEL
Wydawca: Wydawnictwo Arkadiusz Wingert
Seria: Ten piękny wiek XIX
Rok wydania: 2008
Oprawa: twarda
Format: 24 x 17
Język: polski
ISBN 978-83-918940-7-1
Ilość stron: 373
Ilość map: 17
Ilość zdjęć: 157
Cena: ok. 64 PLN

Recenzja
Już sam tytuł książki w sposób wyczerpujący informuje potencjalnego czytelnika czego dana pozycja dotyczy. Mimo, że temat operacji morskich w rejonie półwyspu Gallipoli prowadzonych w trakcie I wojny światowej był już kilkakrotnie opisywany w polskiej literaturze fachowej to jednak osoba autora recenzowanej pozycji powoduje, że warto zapoznać się z jego dziełem.

Piotr Nykiel jest absolwentem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w specjalności turkologia, a od 2004 r. pracownikiem Zakładu Turkologii Instytutu Filologii Orientalnej UJ. W latach 2000 - 2004 pełnił służbę dyplomatyczną w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Ankarze. Historią Imperium Osmańskiego w okresie I wojny światowej zajmuje się od kilkunastu lat, a od 2006 roku jest członkiem brytyjskiego Gallipoli Association. Tak krótka biografia autora pozwala na stwierdzenie, że z racji znajomości języka tureckiego, pisząc powyższą książkę mógł on dotrzeć do wielu dotychczas niedostępnych w Polsce źródeł i jak mogę stwierdzić po lekturze pracę swoją wykonał bardzo dobrze.

Po krótkim wstępie przedstawiającym uwarunkowania geograficzno - klimatyczne akwenu, siły morskie przeciwników, lądowe siły tureckie w rejonie cieśnin śródziemnomorskich oraz sytuacje międzynarodową, która spowodowała opowiedzenie się Turcji po stronie państw centralnych, autor bardzo szczegółowo opisuje na 250 stronach Dardanelski Rejon Umocniony (DRU) i próby sforsowania Dardaneli przez flotę Ententy. Uzupełnieniem tekstu jest 17 aneksów zawierających dane techniczne okrętów, armat, pocisków, min, uzbrojenia i wyposażenia fortów DRU, zapasów amunicji, stopni w marynarce wojennej Turcji itp. Te dane uzupełniają krótkie biogramy ważniejszych postaci. Ponadto książka zawiera liczne mapy oraz ponad półtorej setki interesujących zdjęć, z których bardzo wiele nigdy nie było w Polsce publikowanych.

Książka została napisana w oparciu o bardzo bogatą bibliografię liczącą prawie 250 pozycji - polskich, niemieckich, angielskich, francuskich, tureckich i rosyjskich.

Na koniec mała dygresja: temat operacji morskich w Dardanelach jest w polskiej literaturze - m. in. dzięki recenzowanej pozycji - dobrze opisany. Niestety walki lądowe na półwyspie Gallipoli nie doczekały się jeszcze tak wyczerpującej monografii. A szkoda.

Pewnym minusem może wydawać się stosunkowo wysoka cena książki, jednak trzeba zwrócić uwagę, że do ręki dostajemy opracowanie obszerne i do tego starannie wydane (np. twarde okładki). W mojej ocenie jest to książka bardzo wartościowa, którą mimo dość wysokiej ceny, powinien mieć w swoich zbiorach każdy kto interesuje się I wojną światową.

 


Komentarze

Dodaj komentarz