Wargaming Zone     

Hajda na Lachów!
Data: Nd 20 Lut, 2011
Autor: Dariusz Domagalski
Scenariusz osadzony w realiach 1648 r.

WSTĘP

Już w pierwszych miesiącach powstania Chmielnickiego zagładzie uległa fatalnie dowodzona armia koronna, a pułki Kozaków rejestrowych przeszły na stronę powstańców, co wydatnie poprawiło jakość ich armii. Wspierani przez Tatarów Kozacy rozpoczęli marsz w głąb Rzeczpospolitej.

Pozbawiona władcy oraz wziętych do niewoli hetmanów oraz targana konfliktami wewnętrznymi Rzeczpospolita wystawiła przeciwko rosnącym w siłę Kozakom Chmielnickiego nową armię złożoną z wojsk opłacanych przez powiaty...

 

INFORMACJE I ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Polacy

 1. O poranku czeladź obozowa pasąca konie poza obozem została przepędzona z pola przez podjazdy kozackie. Polacy spodziewają się nadejścia sił głównych Chmielnickiego traktem biegnącym przez przesmyk leśny (na mapie znajduje się on na osi A-B). Ponieważ tabor maszeruje powoli Polacy mają czas na sprawienie własnego szyku. Dywizje polskie (Zasławskiego-Ostrogskiego i Wiśniowieckiego) mogą się rozwinąć w odległości do 100 cm od własnego obozu (jazda) i 40 cm (piechota).

 2. Dowódca deklaruje czy dragoni wezmą udział w bitwie konno czy też pieszo.

 3. Usytuowanie szańca z artylerią nie może zostać zmienione decyzją dowódcy, co nie wyklucza przetoczenia artylerii w inne miejsce. Z uwagi na zaskoczenie pojawieniem się przeciwnika i chaos panujący w polskich szykach niemożliwe jest skorzystanie z zaprzęgu.

 4. Polacy posiadają informację od swoich podjazdów o obecności Tatarów. Nie znają jednak dokładnej lokalizacji czambułu ani zamiarów jego wodza.

 5. Morale wojsk po wcześniejszych klęskach nad Żółtymi Wodami i pod Korsuniem nie jest najlepsze. Jedynym wyjściem wydaje się więc szybkie pobicie Kozaków i odwrócenie losów kampanii.

 6. Polacy znają dokładną lokalizację brodu, którym można się dostać do obozu z południowej strony rzeki. Na potrzeby rozgrywki bród jest sklasyfikowany jako „część rzeki możliwa do sforsowania". W pozostałym zakresie rzeka jest uznawana za niemożliwą do przekroczenia.

 7. Oddziały uzbrojone w broń palną mają limit amunicji ograniczony do 6-ciu tur strzelania.

 8. Artyleria ma limit amunicji ograniczony do 20-u kul i 4-ch siekańców.

 9. Oddziały polskie, za wyjątkiem dragonii mogą używać tylko ognia pojedynczego.

 10. Lasy oznaczone cyframi 1, 2, 3, 4 to lasy rzadkie. Pozostałe są klasyfikowane jako lasy gęste.

 11. Wieś oznaczona literą P to teren zabudowany.

 12. Ciek wodny oznaczony jako X-Y sklasyfikowany jest jako „błoto" i nie stanowi przeszkody liniowej.

 13. Trzęsawisko oznaczone w lesie nr 2 sklasyfikowane jest jako „bagno".

Kozacy

 1. Znają dokładną lokalizację obozu polskiego. Wiedzą, że armia koronna składa się głównie z jednostek nowego zaciągu, a w dowództwie polskim trwają spory co do koncepcji dalszego prowadzenia kampanii. Rozdźwięk w dowództwie polskim pogłębiają osobiste ambicje i animozje pomiędzy wodzami.

 2. Pojawiła się więc szansa na kolejny sukces w walce z Lachami, tym bardziej że morale armii zaporoskiej jest znakomite. Zdobycie obozu może pozbawić Polaków aprowizacji i wyposażenia co uniemożliw im kontynuowanie kampanii.

 3. Kozacy liczą na wsparcie operującego w okolicy czambułu tatarskiego. Nie mają jednak żadnego wpływu na poczynania Krym Gereja.

 4. Kozacy rozwijają się w przesmyku leśnym (na mapie znajduje się on na osi A-B) w odległości do 120 cm (jazda) i 80 cm (piechota i tabor z artylerią). Z uwagi na warunki terenowe front ich armii musi być ograniczony do 60 cm.

 5. Dowódca deklaruje o przydziale poszczególnych sztuk wozów taborowych i hulajgorodów do poszczególnych oddziałów.

 6. Oddziały uzbrojone w broń palną mają limit amunicji ograniczony do 6-ciu tur strzelania.

 7. Artyleria ma limit amunicji ograniczony do 12-u kul i 6-ciu siekańców. Organki mają limit amunicji ograniczony do 8-u tur strzelania.

 8. Oddziały kozackie mogą używać tylko ognia pojedynczego.

 9. Cała jazda kozacka jest klasyfikowana jako „piechota na koniach".

 10. Lasy oznaczone cyframi 1, 2, 3, 4 to lasy rzadkie. Pozostałe są klasyfikowane jako lasy gęste.

 11. Wieś oznaczona literą P to teren zabudowany.

 12. Ciek wodny oznaczony jako X-Y sklasyfikowany jest jako „błoto" i nie stanowi przeszkody liniowej.

 13. Trzęsawisko oznaczone w lesie nr 2 sklasyfikowane jest jako „bagno".

Tatarzy

 1. Znają lokalizację obozu polskiego. Wiedzą, że armia koronna składa się głównie z jednostek nowego zaciągu, a w dowództwie polskim trwają spory co do koncepcji dalszego prowadzenia kampanii. Rozdźwięk w dowództwie polskim pogłębiają osobiste ambicje i animozje pomiędzy wodzami.

 2. Krym Gerej wie, że pojawiła się wielka szansa na pobicie Polaków ale pamięta, że głównym celem kampanii jest zdobycie łupów i jasyru. Nie na rękę jest także zbytni wzrost sił Kozaków co mogłoby skłonić Polaków do ustępstw i zawarcia pokoju, a to nie jest na rękę Krymowi.

 3. Tatarzy wiedzą, że do obozu polskiego można się dostać przez bród szerokości ok. 100 m (20 cm na makiecie), nie znają jednak jego dokładnej lokalizacji. Na potrzeby rozgrywki bród jest sklasyfikowany jako „część rzeki możliwa do sforsowania". W pozostałym zakresie rzeka jest uznawana za niemożliwą do przekroczenia.

 4. Na odgłosy toczącej się walki Tatarzy ruszają w kierunku pola bitwy. Na pole wchodzą w 8-ej turze rozgrywki, w dowolnym punkcie na osi C-D.

 5. Wszystkie oddziały tatarskie są sklasyfikowane na potrzeby rozgrywki jako „Wojska nieprzyzwyczajone do broni prochowej".

 6. Lasy oznaczone cyframi 1, 2, 3, 4 to lasy rzadkie. Pozostałe są klasyfikowane jako lasy gęste.

 7. Wieś oznaczona literą P to teren zabudowany.

 8. Ciek wodny oznaczony jako X-Y sklasyfikowany jest jako „błoto" i nie stanowi przeszkody liniowej.

 9. Trzęsawisko oznaczone w lesie nr 2 sklasyfikowane jest jako „bagno".

 

ZADANIA STRON

Dywizja regimentarza Władysława Dominika Zasławskiego-Ostrogskiego

Zniszczyć armię kozacką. Liczy się szybkość działania. Armia koronna jest bowiem zagrożona upadkiem morale. Poza tym istnieje obawa, że do Kozaków dołączą Tatarzy.

Dywizja Jeremiego Wiśniowieckiego

Dywizja wg uznania własnego dowódcy może:

 1. Poddać się pod rozkazy regimentarza Władysława Dominika Zasławskiego-Ostrogskiego; albo

 2. Wesprzeć dywizję regimentarza Władysława Dominika Zasławskiego-Ostrogskiego w walce z przeciwnikiem; albo

 3. Działać w inny sposób zadeklarowany przed rozgrywką sędziemu.

Zadeklarowany sposób działania nie może zostać zmieniony w trakcie rozgrywki!

Armia kozacka

Zdobyć obóz polski. Z uwagi na wysoki stopień morale własnych wojsk i wielką wolę walki, głównodowodzący powinien dążyć do szybkiego rozstrzygnięcia bitwy.

Dywizja tatarska

Złupić obóz polski. Zależnie od uznania dowódcy Tatarzy mogą wesprzeć Kozaków w walce z Polakami. Oddziały tatarskie powinny jednak unikać podejmowania walki wręcz w przypadku przewagi liczebnej Polaków.

 

PRZEPISY OPCJONALNE I DODATKOWE

1. Wartości dowodzenia nie stosuje się.

2. Czasy reakcji stosuje się.

3. Zasady rozstawiania taboru (dotyczy wozów bojowych jak i bagażowych):

 1. o rozpoczęciu rozstawiania taboru należy poinformować przeciwnika z chwilą rozpoczęcia tury, w której fakt ten następuje,

 2. rozstawienie taboru trwa 2 pełne tury (patrz tabela 4 w przepisach),

 3. po ukończeniu rozstawiania taboru, model którego to dotyczy może zostać obrócony w dowolnym kierunku, licząc od punktu przecięcia przekątnych jego podstawki,

 4. modele wozów można podtaczać tylko w kierunku, w którym są zwrócone,

4. Zasady dotyczące rozprzodkowywania artylerii:

 1. czas potrzebny na rozprzodkowanie artlerii wynika z tabeli 4,

 2. o rozpoczęciu rozprzodkowywania artylerii należy poinformować przeciwnika z chwilą rozpoczęcia tury, w której fakt ten następuje,

 3. po rozprzodkowaniu, model którego to dotyczy może zostać obrócony w dowolnym kierunku, licząc od punktu przecięcia przekątnych jego podstawki, tj. zaprzęgu wraz z działem.

 

 

SIŁY STRON WG SYSTEMU PUNKTOWEGO

 

 

RZECZPOSPOLITA

 

 

Generał armii - regimentarz Władysława Dominika Zasławskiego-Ostrogski

morale kl. B; R (regularny); doświadczony; niezdyscyplinowany; pancerz: ciężki (kolczuga); uzbrojenie: 2 pistolety, miecz*, (27 pkt)

Punkty dowodzenia: 80

 

I jednostka - Oddział przyboczny - chorągiew pancerna: 5 figur.

morale kl. B; R (regularni); doświadczeni; niezdyscyplinowani; pancerz: ciężki (kolczuga); uzbrojenie: bandolet, 2 pistolety, miecz*; szyk - luźny; (27 pkt)

Suma punktów 135

Punkty dowodzenia 20

 

II jednostka Pułk Władysława Dominika Zasławskiego-Ostrogskiego

 

1 pododdział (grupa główna) - chorągiew husarska

morale kl. C; R (regularni); niedoświadczeni; niezdyscyplinowani; pancerz: ekstraciężki (kirys); uzbrojenie: kopia husarska*, 1 pistolet, miecz*: szyk luźny; (25 pkt); 10 figur

Suma punktów 250

Punkty dowodzenia 20

 

2 pododdział - chorągiew kozacka: 5 figur.

morale kl. C; R (regularni); doświadczeni; niezdyscyplinowani; pancerz: średni; uzbrojenie: bandolet, 2 pistolety, miecz*; szyk - luźny; (21 pkt)

Suma punktów 105

Punkty dowodzenia 10

 

3 pododdział - chorągiew kozacka: 5 figur.

morale kl. C; R (regularni); doświadczeni; niezdyscyplinowani; pancerz: średni; uzbrojenie: bandolet, 2 pistolety, miecz*; szyk - luźny; (21 pkt)

Suma punktów 105

Punkty dowodzenia 10

 

4 pododdział - chorągiew kozacka: 5 figur.

morale kl. C; R (regularni); niedoświadczeni; niezdyscyplinowani; pancerz: średni; uzbrojenie: bandolet, 2 pistolety, miecz*; szyk - luźny; (18 pkt)

Suma punktów 90

Punkty dowodzenia 10

 

5 pododdział - chorągiew kozacka: 5 figur.

morale kl. C; R (regularni); niedoświadczeni; niezdyscyplinowani; pancerz: średni; uzbrojenie: bandolet, 2 pistolety, miecz*; szyk - luźny; (18 pkt)

Suma punktów 90

Punkty dowodzenia 10

 

 

III jednostka Pułk Mikołaja Ostroroga

 

1 pododdział (grupa główna) - chorągiew husarska: 10 figur.

morale kl. C; R (regularni); doświadczeni; niezdyscyplinowani; pancerz: ekstraciężki (kirys); uzbrojenie: kopia husarska*, 1 pistolet, miecz*: szyk luźny; (28 pkt)

Suma punktów 280

Punkty dowodzenia 20


2 pododdział - chorągiew kozacka: 5 figur.

morale kl. C; R (regularni); doświadczeni; niezdyscyplinowani; pancerz: średni; uzbrojenie: bandolet, 2 pistolety, miecz*; szyk - luźny; (21 pkt)

Suma punktów 105

Punkty dowodzenia 10

 

3 pododdział - chorągiew kozacka: 5 figur.

morale kl. C; R (regularni); doświadczeni; niezdyscyplinowani; pancerz: średni; uzbrojenie: bandolet, 2 pistolety, miecz*; szyk - luźny; (21 pkt)

Suma punktów 105

Punkty dowodzenia 10

 

4 pododdział - chorągiew kozacka: 5 figur.

morale kl. D; R (regularni); doświadczeni; niezdyscyplinowani; pancerz: średni; uzbrojenie: bandolet, 2 pistolety, miecz*; szyk - luźny; (19 pkt)

Suma punktów 95

Punkty dowodzenia 10

 

5 pododdział - chorągiew kozacka: 5 figur.

morale kl. D; R (regularni); doświadczeni; niezdyscyplinowani; pancerz: średni; uzbrojenie: bandolet, 2 pistolety, miecz*; szyk - luźny; (19 pkt)

Suma punktów 95

Punkty dowodzenia 10

 

IV jednostka - regiment dragonii

 

1 pododdział (grupa główna) - skwadron

Morale kl. C; R (regularni), doświadczeni, zdyscyplinowani, Lekki; lekki muszkiet lontowy, 1 pistolet, szabla, koń; szyk luźny (20 pkt) - 16 figur

Suma punktów 320

Punkty dowodzenia 20

 

2 pododdział - skwadron

Morale kl. D; R (regularni), niedoświadczeni, zdyscyplinowani, Lekki; lekki muszkiet lontowy, szabla, koń; szyk luźny (14 pkt) - 8 figur

Suma punktów 112

Punkty dowodzenia 10

 

3 pododdział - skwadron

Morale kl. D; R (regularni), niedoświadczeni, zdyscyplinowani, Lekki; lekki muszkiet lontowy, szabla, koń; szyk luźny (14 pkt) - 8 figur

Suma punktów 112

Punkty dowodzenia 10

 

V jednostka - bateria artylerii

 

1 pododdział (grupa główna) - chorągiew piechoty polsko-węgierskiej

Morale kl. C; R (regularni), doświadczeni, zdyscyplinowani, Lekki; arkebuz, szabla*; szyk luźny (11 pkt) - 10 figur

Suma punktów: 110

Punkty dowodzenia: 20

 

2 pododdział - artyleria

Średnie działo z obsługą 4 figur C R (regularni), doświadczeni, zdyscyplinowani; (92 pkt)

Punkty dowodzenia: 10

 

jazda - 66 figur

piechota i dragonia - 46 figur

 

Suma punktów: 2613

W tym punkty dowodzenia: 250

 

 

 

 

DYWIZJA JEREMIEGO WIŚNIOWIECKIEGO - DYWIZJA SOJUSZNICZA

 

 

Generał dywizji - Jeremi Wiśniowiecki

morale kl. B; R (regularny); doświadczony; niezdyscyplinowany; pancerz: ciężki (kolczuga); uzbrojenie: 2 pistolety, miecz*, (27 pkt)

Punkty dowodzenia: 40

 

I jednostka Pułk Jeremiego Wiśniowieckiego

 

1 pododdział (grupa główna) - chorągiew husarska

morale kl. A; R (regularni); doświadczeni, niezdyscyplinowani, Ciężki (kirys); 2 pistolety, szabla*; szyk luźny lub zwarty (szarża w galopie) (36 pkt) - 10 figur

Suma punktów 360

Punkty dowodzenia 20

 

2 pododdział - chorągiew pancerna: 5 figur.

morale kl. B; R (regularni); doświadczeni; niezdyscyplinowani; pancerz: ciężki (kolczuga); uzbrojenie: lekka kopia*, bandolet, 2 pistolety, miecz*; szyk - luźny; (29 pkt)

Suma punktów 145

Punkty dowodzenia 10

 

3 pododdział - chorągiew kozacka: 5 figur.

morale kl. B; R (regularni); doświadczeni; niezdyscyplinowani; pancerz: średni; uzbrojenie: bandolet, 2 pistolety, miecz*; szyk - luźny; (25 pkt)

Suma punktów 125

Punkty dowodzenia 10

 

4 pododdział - chorągiew kozacka: 5 figur.

morale kl. B; R (regularni); doświadczeni; niezdyscyplinowani; pancerz: średni; uzbrojenie: bandolet, 2 pistolety, miecz*; szyk - luźny; (25 pkt)

Suma punktów 125

Punkty dowodzenia 10

 

5 pododdział - chorągiew kozacka: 5 figur.

morale kl. B; R (regularni); doświadczeni; niezdyscyplinowani; pancerz: średni; uzbrojenie: bandolet, 2 pistolety, miecz*; szyk - luźny; (25 pkt)

Suma punktów 125

Punkty dowodzenia 10

 

II jednostka - chorągiew piechoty polsko-węgierskiej

Morale kl. C; R (regularni), doświadczeni, zdyscyplinowani, Lekki; arkebuz, szabla*; szyk luźny (11 pkt) - 10 figur

Suma punktów: 110

Punkty dowodzenia: 20

 

jazda - 31 figur

piechota - 10 figur

 

Suma punktów: 1137

W tym punkty dowodzenia: 120

Teren bitwy widziany od strony polskiej (później też tatarskiej). Po lewej polski obóz i rozwinięta część armii. Tabor kozacki nadchodzi na pole bitwy. Tatarzy wejdą na pole bitwy później, od strony "patrzącego" na zdjęcie.

KOZACY

 

 

Generał armii - Hetman Bohdan Chmielnicki

Morale kl. B (R), doświadczony, niezdyscyplinowany, Lekki; 2 pistolety, szabla*; (21 pkt)

Punkty dowodzenia: 80

 

Generał dywizji (piechoty) - Ataman Maksym Krzywonos
Morale kl. B (R), doświadczony, niezdyscyplinowany, Lekki; 2 pistolety, szabla*; (21 pkt)

Punkty dowodzenia: 40

 

Generał dywizji (jazdy) - Ataman Iwan Czernota
Morale kl. B (R), doświadczony, niezdyscyplinowany, Lekki; 2 pistolety, lekka kopia, szabla*; (23 pkt)

Punkty dowodzenia: 40

 

I jednostka - podjazd

 

1 pododdział (grupa główna) - rota konna

Morale kl. C; R (regularni), doświadczeni, niezdyscyplinowani, Lekki; lekka kopia, strzelba skałkowa, 1 pistolet, szabla*, koń; szyk rozproszony (17 pkt) - 20 figur

Suma punktów 340

Punkty dowodzenia 20

 

2 pododdział - rota konna

Morale kl. C; R (regularni), doświadczeni, niezdyscyplinowani, Lekki; lekka kopia, strzelba skałkowa, 1 pistolet, szabla*, koń; szyk rozproszony (17 pkt) - 10 figur

Suma punktów 170

Punkty dowodzenia 10

 

3 pododdział - rota konna

Morale kl. C; R (regularni), doświadczeni, niezdyscyplinowani, Lekki; lekka kopia, strzelba skałkowa, 1 pistolet, szabla*, koń; szyk rozproszony (17 pkt) - 10 figur

Suma punktów 170

Punkty dowodzenia 10

 

II jednostka - Pułk Białocerkiewski

 

1 pododdział (grupa główna) - rota piesza

morale kl. B (R), doświadczeni, zdyscyplinowani, Lekki; długa włócznia, strzelba skałkowa, szabla*; szyk luźny (16 pkt) - 20 figur
Suma punktów 320

Punkty dowodzenia 20

 

2 pododdział - rota piesza

morale kl. C (R), doświadczeni, zdyscyplinowani, Lekki; długa włócznia, strzelba skałkowa, szabla*; szyk luźny (12 pkt) - 20 figur
Suma punktów 240

Punkty dowodzenia 10

 

3 pododdział - rota piesza

morale kl. C (R), doświadczeni, zdyscyplinowani, Lekki; długa włócznia, strzelba skałkowa, szabla*; szyk luźny (12 pkt) - 20 figur
Suma punktów 240

Punkty dowodzenia 10

 

4 pododdział - rota piesza

morale kl. C (R), doświadczeni, zdyscyplinowani, Lekki; długa włócznia, strzelba skałkowa, szabla*; szyk luźny (12 pkt) - 20 figur
Suma punktów 240

Punkty dowodzenia 10

 

III jednostka - Pułk Czerkaski

 

1 pododdział (grupa główna) - rota piesza

morale kl. B (R), doświadczeni, zdyscyplinowani, Lekki; długa włócznia, strzelba skałkowa, szabla*; szyk luźny (16 pkt) - 20 figur
Suma punktów 320

Punkty dowodzenia 20

 

2 pododdział - rota piesza

morale kl. C (R), doświadczeni, zdyscyplinowani, Lekki; długa włócznia, strzelba skałkowa, szabla*; szyk luźny (12 pkt) - 20 figur
Suma punktów 240

Punkty dowodzenia 10

 

3 pododdział - rota piesza

morale kl. C (R), doświadczeni, zdyscyplinowani, Lekki; długa włócznia, strzelba skałkowa, szabla*; szyk luźny (12 pkt) - 20 figur
Suma punktów 240

Punkty dowodzenia 10

 

4 pododdział - artyleria

Lekkie działo z obsługą 3 figur C (R), doświadczeni, zdyscyplinowani; (64 pkt)

 

IV jednostka - Pułk Kaniowski

 

1 pododdział (grupa główna) - rota piesza

morale kl. B (R), doświadczeni, zdyscyplinowani, Lekki; długa włócznia, strzelba skałkowa, szabla*; szyk luźny (16 pkt) - 20 figur
Suma punktów 320

Punkty dowodzenia 20

 

2 pododdział - rota piesza

morale kl. C (R), doświadczeni, zdyscyplinowani, Lekki; długa włócznia, strzelba skałkowa, szabla*; szyk luźny (12 pkt) - 20 figur
Suma punktów 240

Punkty dowodzenia 10

 

3 pododdział - rota piesza

morale kl. C (R), doświadczeni, zdyscyplinowani, Lekki; długa włócznia, strzelba skałkowa, szabla*; szyk luźny (12 pkt) - 20 figur
Suma punktów 240

Punkty dowodzenia 10

 

4 pododdział - artyleria

Organki z obsługą 3 figur C (R), doświadczeni, zdyscyplinowani; (64 pkt)

 

V jednostka czerń

morale kl. A milicja (M), niedoświadczeni, niezdyscyplinowani, Lekki; broń plebejska*; szyk zwarty (9 pkt) - 36 figur
Suma punktów 324

Punkty dowodzenia 20

 

Tabor i akcesoria
Wóz bagażowy (20 pkt) - 16 sztuk

Hulajgorod 6 x 6 cm (30 pkt)

Suma punktów: 350

 

jazda - 42 figury

piechota - 206 figur

 

Suma punktów: 5077

W tym punkty dowodzenia: 350

 

 

 

TATARZY - dywizja sojusznicza

 

Generał dywizji - Murza Krym Gerej

Morale kl. B (R), doświadczony, niezdyscyplinowany, Lekki; łuk refleksyjny, szabla*; (18 pkt)

Punkty dowodzenia: 40

I jednostka - czambuł

 

1 pododdział - torhak

Morale kl. C (R), weterani, niezdyscyplinowani, Lekki; łuk refleksyjny, szabla*; szyk luźny lub rozproszony (22 pkt) - 10 figur
Suma punktów 220

Punkty dowodzenia 20

 

2 pododdział - torhak

Morale kl. D (R), weterani, niezdyscyplinowani, Lekki; łuk refleksyjny, szabla; szyk rozproszony (17 pkt) - 10 figur
Suma punktów 170

Punkty dowodzenia 10


3 pododdział - torhak

Morale kl. D (R), weterani, niezdyscyplinowani, Lekki; łuk refleksyjny, szabla; szyk rozproszony (17 pkt) - 10 figur
Suma punktów 170

Punkty dowodzenia 10

 

II jednostka - czambuł

 

1 pododdział - torhak

Morale kl. C (R), weterani, niezdyscyplinowani, Lekki; łuk refleksyjny, szabla*; szyk luźny lub rozproszony (22 pkt) - 10 figur
Suma punktów 220

Punkty dowodzenia 20

 

2 pododdział - torhak

Morale kl. D (R), weterani, niezdyscyplinowani, Lekki; łuk refleksyjny, szabla; szyk rozproszony (17 pkt) - 10 figur
Suma punktów 170

Punkty dowodzenia 10


3 pododdział - torhak

Morale kl. D (R), weterani, niezdyscyplinowani, Lekki; łuk refleksyjny, szabla; szyk rozproszony (17 pkt) - 10 figur
Suma punktów 170

Punkty dowodzenia 10

 

jazda - 60 figur

 

Suma punktów: 1258

W tym punkty dowodzenia: 120

 


Komentarze

Wt 22 Lut, 2011 Marcin G napisał:
Dalsza dyskusja i nieco szczegółów na forum pod hasłem 12.02...


Dodaj komentarz