Wargaming Zone     

Do szarży marsz, marsz… Studia z dziejów kawalerii. Tom I.
Data: Nd 06 Mar, 2011
Autor: Paweł Zatryb
Recenzja pracy zbiorowej (t. I) poświęconej nowożytnej kawalerii.

Do szarży marsz, marsz… Studia z dziejów kawalerii. Tom I.Recenzja:
Tytuł: Do szarży marsz, marsz... Studia z dziejów kawalerii. Tom I.
Autor: praca zbiorowa pod redakcją Tomasza Smolińskiego.
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Seria: -
Rok wydania: 2010
Oprawa: miękka
Format: 16 x 22
Język: polski
ISBN 978-83-231-2567-9
Ilość stron: 573
Ilość map: 0
Ilość zdjęć / rycin / tablic barwnych: 73
Cena: 78 PLN

Opis:
Recenzowaną pozycję kupiłem na XIX Targach Książki Historycznej w Warszawie w grudniu 2010 r. Jest to wydany w formie książkowej zbiór artykułów na temat, ogólnie rzecz określając, wybranych zagadnień z dziejów kawalerii. Wspomniane artykuły oczywiście były już wcześniej publikowane ale pomysł wydania ich w formie książkowej wydaje się być interesujący. Poniżej w bardzo skrócony sposób postaram przybliżyć się tematy poszczególnych części książki.

Rozdział I - Jazda koronna i Wielkiego Księstwa Litewskiego 1717-1776.

Opisano w sposób bardzo szczegółowy organizację, skład, uzbrojenie i wyposażenie tytułowej formacji. Uważny Czytelnik może na podstawie dostarczonych informacji wyciągnąć wnioski co do przyczyn upadku polskiej kawalerii w opisanym okresie.

Rozdział II - Kawaleria Unii i Konfederacji w czasie wojny secesyjnej 1861-1865.

Ukazano ważniejsze operacje kawaleryjskie wojny secesyjnej oraz przedstawiono charakterystyki kilkunastu dowódców kawalerii wojsk Unii i Konfederacji.

Rozdział III - Kawaleria i artyleria konna gwardii oraz liniowa Imperium Rosyjskiego w I wojnie światowej

Artykuł w sposób wyczerpujący opisuje tytułowy temat pokazując cechy, które były mocnymi i słabymi stronami kawalerii Imperium Romanowów - największej liczebnie formacji kawaleryjskiej w dziejach świata. Liczne ciekawostki (np. o doborze rekrutów według typów ,,męskiej urody" do poszczególnych pułków gwardii) zgrabnie wplecione w tekst powodują, że pomimo dużej ilości wydawałoby się nużących wyliczanek pułków i szwadronów czyta się go z zainteresowaniem.

Rozdział IV - Kawaleria Armii Łotewskiej 1918 - 1921

Temat praktycznie nieznany wcześniej w polskiej literaturze. Artykuł zawiera informacje na temat organizacji, uzbrojenia, składu osobowego i szlaku bojowego łotewskich jednostek konnych.

Rozdział V - Kawaleria Armii Czynnej Ukraińskiej Republiki Ludowej w 1919 roku.

Niszowy temat w sposób wyczerpujący opisuje próby organizowania i szlak bojowy nielicznych jednostek kawaleryjskich jednego z pierwszych przeciwników nowo powstałego państwa polskiego.

Rozdział VI - Kawaleria niemiecka w latach 1918 - 1921

Praca przedstawia kawalerię niemiecką w okresie powojennej demobilizacji i przechodzenia na etaty pokojowe będące pochodną ustaleń Traktatu Wersalskiego. Ciekawe są zwłaszcza opisy etatów i uzbrojenia pułków kawaleryjskich Reichswery, które w myśl założeń Ententy miały uniemożliwić im stanie się skutecznymi jednostkami bojowymi oraz niemieckie próby obchodzenia licznych zakazów. W sposób skrócony omówiono udział jednostek konnych w walkach z powstańcami wielkopolskimi i śląskimi, a także plany ich użycia w planowanej wojnie z Polską.

Książkę napisano przystępnym językiem w oparciu o 57, w większości anglojęzycznych, pozycji źródłowych.

Podsumowując - w mojej subiektywnej ocenie recenzowana książka pomimo wysokiej ceny powinna wzbogacić bibliotekę każdego zainteresowanego historią kawalerii.

Wydawnictwo zapowiada na rok 2011 wydanie tomu II, w którym m.in. ma znaleźć się rozdział zatytułowany „Kawaleria wojsk koronnych armii Rzeczypospolitej Obojga Narodów w latach 1776 - 1792".

 


Komentarze

Dodaj komentarz