Wargaming Zone     

Hattin 1187
Data: Nd 23 Maj, 2004
Autor: Paweł Zatryb
Recenzja książki "Hattin 1187", autor Piotr Biziuk

Opis:
Dom Wydawniczy Bellona, Rok wydania: 2004, Oprawa: Miękka, Format: 13x20, Język: polski, Ilość stron: 142 (fotografii 28, 1 mapa), ISBN: 8311099239, Seria: HISTORYCZNE BITWY

Recenzja
Książka „Hattin 1187” skrótowo przedstawia genezę ruchu krucjatowego, podbój Palestyny przez Krzyżowców, założenie Królestwa Jerozolimskiego i jego dzieje, aż do tytułowej bitwy. Autor sporo uwagi poświęca przełomowemu wydarzeniu w historii państw frankijskich na Bliskim Wschodzie, którym było zjednoczenie państw muzułmańskich przez wybitnego władcę znanego Europejczykom jako Saladyn. Jednocześnie P. Biziuk ukazuje narastający wewnątrz Królestwa konflikt pomiędzy dwoma stronnictwami możnowładców: pullanami nastawionymi na pokojową koegzystencję z muzułmańskimi sąsiadami oraz stronnictwem prowojennym domagającym się walki z islamskim zagrożeniem. Nieprzemyślane działania drugiej grupy doprowadzą do wybuchu konfliktu i klęski Krzyżowców w bitwie pod Hattin, której następstwem będzie upadek większości miast Królestwa Jerozolimskiego uratowanego przed całkowitą zagładą przez armie III krucjaty. Publikacja zawiera ponadto liczne fotografie będące reprodukcjami rycin z epoki oraz jedną mapę.

Całości przyznaję trójkę z minusem.

Słabych stron książki jest wiele. Należy do nich zaliczyć: próbę przedstawienia 90 lat zagmatwanej historii Królestwa Jerozolimskiego w 142 stronicowej publikacji, zbyt ogólnikowe przedstawienie uzbrojenia, organizacji i taktyki walki armii stron konfliktu, a także bardzo ubogi opis przebiegu samej bitwy i tradycyjnie już okładkę.

Uwagę zwraca też od razu bardzo uboga baza źródłowa książki, na którą składa się tylko 21 pozycji. Autor wykorzystał głównie publikacje polskojęzyczne oraz książki wydawnictwa ,,Osprey”. Dodam, że będąc jedynie „historykiem–amatorem” 75% bazy bibliograficznej książki ,,Hattin” posiadam w swoich zbiorach.

Reasumując ,,Hattin 1187” można polecić do przeczytania osobie nie mającej większej wiedzy na temat dziejów państwa Krzyżowców, natomiast czytelnik dysponujący solidną wiedzą będzie raczej rozczarowany.

Komentarze

Dodaj komentarz